Main Menu

Policjanci w zwalczaniu szkodnictwa leśnego

Facebooktwitterlinkedin

lasydrewnica

Komendant Powiatowy Policji w Wołominie młodszy insp. Dariusz Krząstek i Komendant Posterunku Straży Leśnej w Nadleśnictwie Drewnica podpisali wspólne porozumienie w zakresie partoli Policji i Strażników Leśnych. Spotkanie to zapoczątkowało planową współpracę w zakresie szkoleń, wspólnych patroli i wymianie informacji dotyczących zwalczaniu szkodnictwa leśnego, w tym niszczenia przyrody, kradzieży drewna i kłusownictwa.

Porozumienie pomiędzy Policją a Strażą Leśną zainicjował nieżyjący już Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie p. Wojciech Fonder w 2011r. Na początku 2012r zostało podpisane wstępne porozumienie między ówczesnym Komendantem KSP a Dyrektorem RDLP w Warszawie. Z powodu śmierci Dyrektora i zmian personalnych na stanowisku Komendanta KSP i Dyrektora RDLP, sprawa przeciągnęła się do roku bieżącego.

W dniu 22 sierpnia 2013r Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych podpisał z Komendantem Stołecznej Policji Ramowy Plan Wspólnych Działań KSP z RDLP w Warszawie. W ramach tego porozumienia doszło do spotkania Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie, Komendantów podległych Komisariatów z Nadleśniczym Nadleśnictwa Drewnica, inspektorem Straży Leśnej RDLP w Warszawie, Komendantem Posterunku Straży Leśnej i Pracownikami Nadleśnictwa.

Na spotkaniu przybliżono zadania, specyfikę i potrzeby Nadleśnictwa z zakresu ochrony przyrody i środowiska, kradzieży drewna, łowiectwa i kłusownictwa, zwalczaniem szkodnictwa leśnego. Omówiono zagadnienia związane z ochroną i zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w lasach państwowych i prywatnych. Zwrócono szczególną uwagę na ujawnianie, zapobieganie i zwalczanie problemu tzw. ,,dzikich wysypisk” – odpadów na terenach leśnych.

Spotkanie zapoczątkowało planową współpracę w zakresie szkoleń, wspólnych patroli i wymianie informacji dotyczących zwalczaniu szkodnictwa leśnego.

Informacja prasowa: KPP Wołomin

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)
(Następne wiadomości) »