Main Menu

Zmiany w Prezydium Rady Miasta Ząbki

Facebooktwitterlinkedin

urzad

Podczas XLV sesji Rady Miasta Ząbki w dniu 4 października br., której głównym celem było uchwalenie zmian do budżetu na 2013 rok, nastąpiły także zmiany w samej radzie miasta.

Do porządku obrad została wprowadzona uchwała w sprawie odwołania Pana Tomasza Kalaty z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Ząbki oraz uchwała w sprawie powołania dwóch wiceprzewodniczących Rady Miasta Ząbki.

Pod wnioskiem o rozszerzenie sesji o wymienione punkty podpisało się ośmiu radnych.

Wniosek jest dostępny na stronie www.zabki.pl.

Radny Tomasz Kalata został odwołany z funkcji wiceprzewodniczącego 11 głosami spośród 21. Burmistrz Robert Perkowski podziękował ustępującemu wiceprzewodniczącemu za dotychczasową współpracę. Na wiceprzewodniczących zostali wybrani Andrzej Chibowski (13 głosów za) i Marcin Kubicki (11 głosów za).

Informacja prasowa: UM Ząbki

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)