Main Menu

Karta TAKrodzina nr 0001 wydana… w Ząbkach

Facebooktwitterlinkedin

takrodzinaPierwszą w powiecie kartę TAKrodzina.pl odebrała Pani Beata, mama trójki dzieci, pracownik Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkach. Karty dla całej rodziny wręczył w trakcie krótkiej i sympatycznej uroczystości starosta Piotr Uściński i burmistrz Robert Perkowski.

Córka Pani Beaty, Sandra uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr 3, a Norbert i Patrycja do Publicznego Gimnazjum nr 1. Norbert już uczęszcza na nauki malarstwa w ząbkowskim MOKu – rodzice zapłacą za zajęcia połowę dotychczasowej ceny. Za oszczędności mogą wysłać kolejne dziecko na ciekawe zajęcia albo przeznaczyć na inne potrzebne wydatki.

Dzięki karcie jej rodzina i kolejni posiadacze karty (mamy nadzieję, że wielu) może już skorzystać z 50% zniżki w opłatach za posiłki wydawane w formie obiadów, z 50% zniżki w opłacie za zajęcia sportowe prowadzone w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ząbkach oraz z 50% zniżki w opłacie za zajęcia prowadzone w ramach sekcji i kół zainteresowań w Miejskim Ośrodku Kultury w Ząbkach.

Wg zapowiedzi ta oferta będzie się poszerzać – być może po oddaniu do użytku basenu także i ten obiekt znajdzie się w strefie ulg dla posiadaczy karty TAKrodzina.pl

Trzeba zaznaczyć, że wczoraj piąty samorząd przystąpił do programu powiatowej karta rodziny TAKrodzina.pl. – po Markach, Ząbkach, Poświętnem i Klembowie starosta podpisał umowę z burmistrzem Zielonki wdrażającą kartę także mieszkańców tej gminy. Wprowadzana przez Starostwo karta jest skierowana do rodzin wielodzietnych (w tym do rodzin zastępczych) – wychowujących troje i więcej dzieci. Szczegółowe informacje o karcie i jak ją otrzymać, kto jest uprawniony i do jakich ulg, gdzie powinno się zgłosić, jakie przynieść dokumenty i fotografię – dostępne na stronie www.TAKrodzina.pl oraz w lokalnych samorządach. Tam też będzie można odebrać karty spersonalizowane przez starostwo.

Warto wiedzieć, że głównym celem naszej polityki prorodzinnej jest tworzenie warunków do dbania o dobro, trwałość i wszechstronny rozwój rodziny. Opracowaliśmy projekt Powiatowej Karty Rodziny, pierwszej takiej karty w Polsce. Każda gmina i każde miasto powiatu może przystąpić do programu, a starostwo udzieli specjalnych finansowych dotacji na wprowadzenie przez nie systemu zniżek i ulg. Innym celem szczegółowym programu jest wzrost społecznej świadomości roli trwałego małżeństwa i rodziny jako podstawy rozwoju społeczeństwa. Zaplanowaliśmy tu szereg działań, m.in. wspieranie poradnictwa i szkoleń dla rodzin i chcących założyć rodzinę oraz wspieranie rozwoju organizacji społecznych stawiających sobie za cel dobro rodziny, przeprowadzenie programów edukacyjnych pokazującego wartość rodziny i dziecka. Program jest otwarty, wspierają nas w tym zakresie organizacje pozarządowe finansowane w ramach konkursów.

Informacje o programie tak TAKrodzina.pl – jako dobrym przykładzie – znalazły się w ogólnopolskim poradniku „Jak wprowadzić Kartę Dużej Rodziny?” przygotowanym w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, przeznaczonym dla jednostek samorządu terytorialnego w Polsce poświęconym upowszechnianiu kart oraz procedurom ich wprowadzania.

Piotr Kaczorek
Rzecznik Prasowy Starostwa Wołomińskiego

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)