Main Menu

Poszukujemy pokrzywdzone osoby – wykorzystania danych osobowych na terenie miasta Ząbki

Facebooktwitterlinkedin

policja-mainKomisariat Policji w Ząbkach pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wołominie prowadzi postępowanie w sprawie przetwarzania i wykorzystywania w krótkich odstępach czasu z góry powziętym zamiarem danych osobowych bez wiedzy i zgody 350 mieszkańców Ząbek, pow. wołomiński, woj. mazowieckie przez osobę nieuprawnioną w okresie czasu od czerwca 2013 roku do września 2013 roku w m. Ząbki, tj. czynu z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych w zw. z art. 12 kk. Przedmiotowy czyn został ujawniony w placówce Poczty Polskiej S.A. w Ząbkach, o czym niezwłocznie zawiadomiono właściwy organ.

Osoby, które stały się pokrzywdzone wynikiem tego czynu proszone są o telefoniczny (22) 781-68-40, (22) 781-62-57 lub osobisty kontakt z Komisariatem Policji w Ząbkach przy ul. Górnośląskiej 30 pokój nr 207 – prowadzącym postępowanie asp. szt. Stanisławem Jamróz.

Równocześnie informujemy, że osobie pokrzywdzonej przysługują uprawnienia wynikające z przepisów kodeksu postępowania karnego.

Źródło: KPP Wołomin/Prokuratura Rejonowa Wołomin

Facebooktwitterlinkedin