Main Menu

Budżet Ząbek na 2014 rok przegłosowany

Facebooktwitterlinkedin

herbzabki

Wczoraj, 23 grudnia 2013 r. w przeddzień Wigilii Świąt Bożego Narodzenia miała miejsce najważniejsza w roku sesja Rady Miasta, na której odbyło się głosowanie w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. W porządku obrad znalazły się również cztery Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego oraz uchwała referendalna.

W trakcie Sesji został przegłosowany budżet na przyszły rok, który po stronie wydatkowej opiewa na prawie 102 mln. złotych, z czego wydatki bieżące na oświatę i wychowanie (szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne i przedszkola) wyniosą prawie 44 mln złotych.

Natomiast wydatki majątkowe (inwestycje) opiewają na kwotę około 20 mln złotych, z czego budowa tunelu to 17 mln i 1 mln na dokończenie basenu, a reszta na inne inwestycje (w tym drogowe, komunalne i wykupy gruntów). Mamy jednocześnie nadzieję, że w trakcie roku budżetowego uda się wygospodarować kolejne środki finansowe, chociażby na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 3 czy kolejne ulice.

W lutym 2014 roku planujemy zakupić nieruchomość pod Stację Uzdatniania Wody. Środki na ten cel również zostały zabezpieczone. Jeżeli tak się stanie, to bez zbędnej zwłoki PGK rozpocznie prace projektowe nowego obiektu, który pomoże zmniejszyć cenę wody w Ząbkach i jednocześnie poprawi jakość jej dystrybucji, co oznacza stabilniejsze ciśnienie w okresach dużego zapotrzebowania.

Przyszły rok to również początek nowej perspektywy unijnej (2014-2020), w ramach której chcielibyśmy pozyskać dodatkowe środki na kolejne niezbędne w naszym Mieście inwestycje i obszary. Środków tych oczywiście od razu nie będzie, jednakże lada chwila będą uruchamiane niektóre konkursy, w których Ząbki będą brały udział. Czas pokaże co uda się pozyskać.

Źródło: UM Ząbki

Facebooktwitterlinkedin


(Następne wiadomości) »