Main Menu

gazetaecho.pl: Gdzie będzie oczyszczalnia w Zielonce? (…) “na wyjeździe z Zielonki w stronę Ząbek” (…)

Facebooktwitterlinkedin

oczyszczalnia ścieków

W styczniu 2013 pisaliśmy o przymiarkach Zielonki do budowy własnej oczyszczalni ścieków. Zamiar jej budowy podyktowany był nie najniższymi cenami za odprowadzanie ścieków. Miasto bowiem połączone jest z warszawską Czajką, a ponad połowa ceny gospodarowania płynnymi odpadkami to koszty transportu i tranzytu przez Ząbki.

Właśnie od początku roku trwają prace koncepcyjne, które mają określić koszt, miejsce i rozmiar budowy oczyszczalni. Jednak obniżka cen ścieków, nawet przy założeniu, że taki obiekt powstanie stosunkowo szybko i równie szybko zostanie wdrożony do użytku, nie nastąpi natychmiast. Zgodnie z prawem przy ustalaniu taryf bierze się pod uwagę koszty z roku ubiegłego oraz prognozuje zużycie na najbliższe miesiące. Dopiero wtedy można przesłać nową stawkę do zaopiniowania radzie i burmistrzowi.

Trzeba też pamiętać, że budowa oczyszczalnie nie jest inwestycją, na jaką może sobie pozwolić “z marszu” jakikolwiek samorząd. Budowa warszawskiej oczyszczalni “Czajka” od projektu do uruchomienia trwała bez mała dwadzieścia lat.

Perspektywy czasowej w Zielonce nie da się określić, bo miasto stoi dopiero na początku drogi budowlanej, ale z informacji z urzędu wynika, że trwają już prace nad lokalizacją inwestycji. Najbardziej prawdopodobną jest teren przy Wyszyńskiego, na wyjeździe z Zielonki w stronę Ząbek, na wylocie do ronda. Dlaczego właśnie tam? Z powodów czysto praktycznych – w pobliżu będzie przebiegać obwodnica Marek, teren jest stosunkowo oddalony od zabudowań, a szans na to, że ktoś będzie chciał się tam budować nie ma żadnych. Zielonka nie musi mieć oczyszczalni porównywalnej ze stołeczną, dlatego może próbować ją ulokować właśnie tam – z innych inwestycji przewidywane są tam jedynie… zjazdy z trasy ekspresowej.

 Źródło: gazetaecho.pl

Facebooktwitterlinkedin


(Następne wiadomości) »