Main Menu

Przyjęto budżet Powiatu Wołomińskiego na 2014 rok

Facebooktwitterlinkedin

powiatwolomin

Podczas odbywającej się w czwartek 19 grudnia XXXVI sesji Rady Powiatu radni opowiedzieli się za przyjęciem budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2014. Za przyjęciem uchwały głosowało 22 radnych. Podjęto także ważne Stanowisko w sprawie zakresu przebudowy skrzyżowania ulic Marsa i Żołnierskiej realizowanego przez m. st. Warszawę w ramach II etapu zadania inwestycyjnego „Modernizacja ciągu ulic Marsa, Żołnierska”.

Przyjęto uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2014-2024. Uchwała budżetowa, jej szczegóły, dostępne już w BIP. Wkrótce także stronach internetowych szersza o tym co zapewne najbardziej zainteresuje mieszkańców – informacja o zamierzeniach inwestycyjnych.

Podjęto także ważne Stanowisko Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie zakresu przebudowy skrzyżowania ulic Marsa i Żołnierskiej realizowanego przez m. st. Warszawę w ramach II etapu zadania inwestycyjnego „Modernizacja ciągu ulic Marsa, Żołnierska”.

Czytamy w nim że: „W związku z podjętymi przez Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych m.st. Warszawy działaniami, zmierzającymi do przygotowania projektu zamiennego dla II etapu modernizacji ulic Marsa i Żołnierskiej, zakładającego ograniczenie zakresu prac, tj. usunięcie z projektu estakady do skrętu z ul. Żołnierskiej w ul. Marsa i prowadzącej ruch bezkolizyjnie ul. Marsa nad ul. Chełmżyńską, które to ograniczenie jest spowodowane kolizją tej inwestycji z fragmentem działki na ul. Marsa 61, który jest objęty ochroną konserwatorską, Rada Powiatu Wołomińskiego przyjmuje następujące stanowisko:

Uznaje się za niezbędną realizację węzła drogowego Marsa-Żołnierska w pierwotnie zaprojektowanej formie tj. z dwiema estakadami łączącymi ulice Marsa z Żołnierską wraz z bezkolizyjnym przejazdem ul. Marsa nad ul. Chełmżyńską. W ocenie Rady Powiatu Wołomińskiego, jedynie realizacja inwestycji zgodnie ze wcześniejszą koncepcją, zakładającą budowę dwóch estakad do skrętów, zapewni poprawę bezpieczeństwa i zapewni bezkolizyjny sposób poruszania się na tym, szczególnie ważnym dla mieszkańców Powiatu, ciągu komunikacyjnym. Niewątpliwie poprawi też komfort życia i zaoszczędzi czas mieszkańców Powiatu. Realizacja inwestycji w okrojonej formie nie rozwiąże występujących w tym miejscu problemów komunikacyjnych, w szczególności nie rozładuje tworzących się w godzinach szczytu korków, które spowodowane są długim czasem oczekiwania na możliwość wykonania skrętu z ul. Żołnierskiej w ulicę Marsa. Dodatkowo brak drugiej estakady spowoduje nieuchronne korkowanie się pozostałych wlotów skrzyżowania.

Planowana inwestycja drogowa, w pierwotnym kształcie, zakłada ingerencję w niewielki fragment nieruchomości przy ul. Marsa 61. Na działce tej znajduje się obiekt związany z Kardynałem Stefanem Wyszyńskim i z tego powodu budynek, w którym przez pewien okres zamieszkiwał Prymas, oraz cała działka zostały wpisane do rejestru zabytków. Rada Powiatu Wołomińskiego rozumie konieczność ochrony miejsc związanych z życiem i działalnością wielkiego Polaka, jakim był Kardynał Stefan Wyszyński. Jednakże zważywszy na wagę planowanej inwestycji, a także na niewielką ingerencję w przedmiotową działkę, polegającą jedynie na umieszczeniu podpory obiektu i nadwieszenia jednej z estakad, Rada Powiatu Wołomińskiego wnosi o rozważenie podjęcia działań w celu umożliwienia całościowego zrealizowania inwestycji.

Mając powyższe na uwadze, Rada Powiatu Wołomińskiego zwraca się z apelem do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o podjęcie z urzędu działań w celu umożliwienia wydzielenia z działki przy ul. Marsa 61, na której znajduje się obiekt wpisany do rejestru zabytków, fragmentu niezbędnego do zbudowania drugiej estakady węzła drogowego ulic Marsa-Żołnierska. Rada Powiatu Wołomińskiego zwraca się z apelem zarówno do Prezydenta m. st. Warszawy, jak i Instytutu Prymasa Wyszyńskiego i Fundacji „Dziedzictwo Stefana Kardynała Wyszyńskiego” o podjęcie dialogu w celu znalezienia porozumienia i umożliwienie zrealizowania, bardzo potrzebnej dla całej społeczności Powiatu Wołomińskiego, inwestycji.

Piotr Kaczorek
Rzecznik Prasowy
Powiat Wołomiński

Źródło: Powiat Wołomiński

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)