Main Menu

Rok Norwida w Powiecie Wołomińskim zakończony

Facebooktwitterlinkedin

koniecnorwid

Rok Cypriana Kamila Norwida w Powiecie Wołomińskim został uroczyście zakończony. W niedzielę 8 grudnia br. w Powiatowym Centrum Dziedzictwa i Twórczości przy ul. Orwida 20 w Wołominie odbyło się podsumowanie obchodów zorganizowanych dla uczczenia 130. rocznicy śmierci poety.

Imprezę zorganizowało Starostwo Powiatowe przy udziale Gminnego Centrum Kultury w Dąbrówce, Stowarzyszenia ”Rzeczpospolita Norwidowska” ze Strachówki, Stowarzyszenia AXA z Rysia. Na imprezę przybyło liczne grono gości – mieszkańców powiatu, młodzież ze szkół w sposób szczególny kultywujących pamięć o Norwidzie: LO w Radzyminie, ZS w Dąbrówce, ZS w Strachówce, szkół wołomińskich.

Swoją obecnością obchody zaszczycił przewodniczący Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Mazowieckiego pan Leszek Celej. Zarząd Powiatu Wołomińskiego reprezentował Wicestarosta Konrad Rytel, który podziękował wszystkim organizatorom i osobom zaangażowanym w obchody.

Na zakończenie obchodów Roku Norwida na Mazowszu organizatorzy przygotowali atrakcyjny program. Multimedialny pokaz „Rok z Norwidem” był filmowym skrótem imprez zorganizowanych w 2013 roku. Ciekawa, sfabularyzowana forma reportażu była trafnym i nowatorskim przekazem tych treści. Widzom podobało się lekkie, felietonowe podejście do Norwida, a wypowiedzi maluchów i przygodnych przechodniów na temat poety uświadomiły, że o Norwidzie nie muszą wypowiadać się tylko naukowcy. Narratorami były dzieci ze szkoły w Dąbrówce, które oprowadzały widzów po miejscach związanych z Norwidem. Posumowanie Roku Norwidowskiego w Powiecie Wołomińskim uwieńczono dwiema publikacjami wydanymi przez Starostwo. ”Rzeczpospolita Norwidowska” to materiał opracowany przez Stowarzyszenie Rzeczpospolita Norwidowska ze Strachówki. Książka zawiera referaty wybitnych norwidologów wygłoszone na konferencji w Sulejowie we wrześniu br. Publikacja prezentuje też historię działań stowarzyszenia założonego przez Grażynę i Józefa Kapaon. Druga publikacja to tomik poezji autorstwa pani Marii Mojzesowicz pt. ”Czy można tęsknocie nakazać „zniknij”. Jest to nawiązanie do myśli Norwida, ich rozwinięcie, kontynuacja i osadzenie w naszej rzeczywistości. Ale nade wszystko jest tam wiele refleksji o rzeczach ważnych, ponadczasowych jak: Bóg, Wiara, Człowiek, Godność, Prawda, Tęsknota, Ojczyzna… Tomik jest ilustrowany grafikami Grzegorza Bońskiego oddającymi refleksyjny charakter wierszy. Piękną oprawę muzyczną niedzielnej uroczystości stanowił koncert „Do kraju tego gdzie kruszynę chleba” zorganizowany przez Stowarzyszenie AXA. Artyści scen warszawskich zaprezentowali koncert muzyki poważnej wraz z recytacją wierszy C. K. Norwida. 

Rok Norwida w naszym powiecie obfitował w wiele inicjatyw. Możemy powiedzieć że na miarę naszych możliwości włączyliśmy się w „odkrywanie Norwida”, a towarzyszące temu obchody przybierały ciekawe i uroczyste formy.

Henryka Michalczewska
Wydział Edukacji Kultury i Promocji

Facebooktwitterlinkedin