Main Menu

Będzie oświetlenie LED

Facebooktwitterlinkedin
Czy tak będą oświetlone ulice Ząbek? Przykład zastosowania lamp LED

Czy tak będą oświetlone ulice Ząbek? Przykład zastosowania lamp LED

Zmieni się oświetlenie w Ząbkach. Ponad dwa tysiące starych opraw świetlnych zostanie zamienionych na nowoczesne i energooszczędne lampy LED-owe. Właśnie podjęto decyzję o modernizacji ulicznego oświetlenia.

17 marca br. Urząd Miasta Ząbki ogłosił postępowanie na remont sieci i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ząbki. Przedmiot zamówienia obejmuje remont sieci i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ząbki. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić dokumentację projektową, dokonać niezbędnych uzgodnień oraz uzyskać wymagane prawem pozwolenia, zgody i decyzje, jak również przeprowadzić wymianę 2155 opraw oświetleniowych (sodowych i rtęciowych) na lampy typu LED.

Po wymianie lamp wykonawca będzie dbał o sprawność zamontowanego oświetlenia ulicznego i systemu sterowania oświetleniem ulicznym, tak by uzyskać określone oszczędności zużycia energii przez cały okres obowiązywania umowy.

Prawdziwą nowością nie jest jednak zastosowanie lamp LED tylko tryb ogłoszonego postępowania, gdyż w odróżnieniu od dotychczas powszechnie stosowanego trybu przetargu nieograniczonego, tym razem zamówienie ma zostać udzielone w formule partnerstwa publiczno prywatnego (PPP). Będzie to pierwsze tego typu zamówienie w historii Ząbek.

Wynagrodzeniem wykonawcy będzie cykliczna płatność od Miasta Ząbki (tzw. opłata za dostępność), przekazywana przez okres obowiązywania umowy. Środki pieniężne na wynagrodzenie Partnera Prywatnego będą pochodzić w całości z oszczędności wygenerowanych w wyniku przeprowadzonego remontu oświetlenia.

Termin w jakim można się zapoznać z przedmiotem postępowania oraz termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa w dniu 21 kwietnia 2015 r.

Cieszymy się, że w mieście będzie jaśniej i bardziej ekologicznie. Modernizacja w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców, jednocześnie zagwarantuje niższe zużycie energii elektrycznej, co przekłada się – o co walczą ekolodzy – na mniejszą emisję zanieczyszczeń.

Nowe punkty świetlne będą miały niższą moc od obecnie zainstalowanych, dając jednocześnie o wiele lepsze oświetlenie. Dzięki zastosowaniu technologii LED koszty zużycia energii elektrycznej w mieście znacznie spadną. W miastach, które już stosują oświetlenie LED, osiągnięto oszczędności – nawet – ponad 50 procentowe.

Nowe oświetlenie w Ząbkach ma być nie tylko energooszczędne i ekologiczne, ale również bardziej przyjazne dla mieszkańców niż światło sodowe i rtęciowe stosowane obecnie. Białe światło generowane przez diody LED sprawia, że otoczenie staje się jaśniejsze i – według fachowców – bardziej naturalne. Łatwiejsze powinno być rozpoznawanie obiektów, kolorów i kształtów po zmroku. Lepsze będzie oświetlenie nie tylko jezdni, ale także chodników i pobocza.

(jkm)

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)
(Następne wiadomości) »