Main Menu

Zamykają Wyzwolenia! Rusza przebudowa!

Facebooktwitterlinkedin

Dziś – 15 maja – o godzinie 20 zamykają Wyzwolenia. Od jutra przebudowa. Wyłączenie z ruchu będzie trwało do końca prac. Możliwy dojazd tylko do posesji. Parkujący na części asfaltowej muszą usunąć samochody. Jutro rozbierają nawierzchnie. Czekają nas utrudnienia.

Przebudowa potrwa osiem miesięcy. Ulica Wyzwolenia będzie miała sześciometrową jezdnię z asfaltobetonu, chodnik z kostki brukowej i ciąg pieszo-rowerowy z kostki bezfazowej. Projekt przewiduje też wykonanie systemu odwodnienia w ulicach Wyzwolenia, Lipowej i Langiewicza.

Ulica Wyzwolenia będzie przebudowywana na całej długości, od ulicy 3 Maja do ulicy ks. Skorupki (droga 634). Właściwie nie będzie to przebudowa, a budowa.  Obejmie odcinek asfaltowy – bardzo już zniszczony – i odcinek gruntowy.

Po przebudowie skrzyżowania z drogami przecinającymi będą równorzędne.

Rok 2007 to początek historii przebudowy ulicy Wyzwolenia. Przygotowano wtedy projekty unijne, wśród których znalazła się też Wyzwolenia. Rozbudowany wniosek trzeba było ograniczyć, by zwiększyć szansę dostania pieniędzy. Przygotowano dokumentację drogową i uzyskano wszelkie pozwolenia. Ponieważ ulica łączyła się z drogą wojewódzką i przez 3 Maja z drogą powiatową, można było złożyć wniosek o dofinansowanie jej budowy z Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych. Uzyskane dofinansowanie mogło objąć 50 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Przebudowa ulicy Wyzwolenia znalazła się na liście projektów drogowych wojewody mazowieckiego. Konkurencja była duża, a wymogi do spełnienia wysokie.

16 grudnia 2014 roku minister administracji i cyfryzacji zatwierdził przedłożoną przez wojewodę mazowieckiego listę zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój w 2015 roku.

Dotację otrzymało łącznie 60 wniosków, dotyczących dróg powiatowych oraz dróg gminnych, wśród nich Ząbki na „Przebudowę i budowę drogi w ul. Wyzwolenia w Ząbkach”. Szacunkowy koszt przebudowy i budowy ul. Wyzwolenia to ok. 4,5 mln złotych.

Po decyzji ministra „temat” przebudowy Wyzwolenia przyspieszył. Na początku 2015 roku podpisano umowę z Wojewodą Mazowieckim. Dokonano zmian budżetowych. Przygotowano dokumentację przetargową. Ogłoszono przetarg. Pod koniec kwietnia wyłoniono wykonawcę robót, firmę Strabag i… jutro – 15 maja – rusza przebudowa. Ma kosztować ok. 2,8 mln złotych.

Od pomysłu do… przebudowy minęło ponad siedem lat. Długo, ale wreszcie zaczęto!

Będziemy się wnikliwie przyglądać budowie i na „ekranach” zabki24.pl informować o jej postępach.

 (Opr. na podstawie materiałów UM Ząbki; rys. wg Targeo)

Facebooktwitterlinkedin