Main Menu

Pisaliśmy pierwsi!

Przejazdy grozy!

Facebooktwitterlinkedin
Przejazd Łodygowa

Przejazd Łodygowa

UTK wziął pod lupę przejazdy kolejowe na linii Wileńska – Zielonka. Potwierdził naszą diagnozę. Pisaliśmy o tym 22 kwietnia. Przejazdy są zagrożeniem dla zdrowia i życia. Zarządca infrastruktury igra z losem, naraża bezpieczeństwo tysięcy obywateli, będącymi użytkownikami przejazdów – kierowców, pieszych i… pasażerów pociągów.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), jako centralny organ administracji rządowej i  krajowa władza bezpieczeństwa transportu kolejowego, nakazał kontrolę zarządcy infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) w zakresie stanu technicznego i procesu utrzymania linii kolejowej nr 21 Warszawa Wileńska – Zielonka, zwłaszcza skrzyżowań z drogami publicznymi w Warszawie i Ząbkach

Inspektorzy UTK szczegółową kontrolą objęli przejazdy kolejowo-drogowe, w tym zlokalizowane przy:

 • ulicy Ireny Kosmowskiej w Warszawie,
 • ulicy Radzymińskiej w Warszawie,
 • ulicy Bukowieckiej w Warszawie,
 • ulicy Łodygowej w Ząbkach,
 • ulicy Kolejowej w Ząbkach,
 • drodze wojewódzkiej nr 631.

Specjaliści stwierdzili naruszenie przez PKP PLK obowiązujących przepisów bezpieczeństwa ruchu kolejowego. UTK już kilkakrotnie zwracał uwagę na fatalny stan przejazdów i nie wykonywanie zaleceń. Kolejna kontrola stwierdziła:

 • brak wymaganej widzialności na przejazdach,
 • braki elementów wygrodzenia przejazdów,
 • braki lub nieczytelność znaków i wskaźników,
 • zanieczyszczenie żłobków przejazdowych,
 • uszkodzenia płyt przejazdowych na przejazdach,
 • braki i ubytki masy bitumicznej i nierówności na przejazdach, w tym na stykach z drogą asfaltową,
 • uszkodzenia płyt chodnikowych na przejściach dla pieszych,
 • brak przeprowadzania przez zarządcę remontów kapitalnych przejazdów.

Dodatkowo zwrócono uwagę na istnienie licznych nielegalnych, 23 „dzikich przejść” oraz brak podejmowania przez PKP PLK działań mających na celu zabezpieczenie miejsc na obszarze kolejowym, w których mogą znaleźć się osoby postronne.

Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości naruszają nie tylko przepisy prawa, wymogi techniczne, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi, i wewnętrzne przepisy PKP PLK, ale przede wszystkim stwarzają niebezpieczeństwo dla użytkowników przejazdów.

Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury kolejowej natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Według informacji przekazanych przez PKP PLK, przejazdy kolejowe zostaną wyremontowane do końca tego roku. Od razu kolejarze mają zrobić porządek z drzewami i krzewami rosnącymi przy przejazdach, tak by poprawić widoczność nadjeżdżających pociągów.

Mamy nadzieje, że tym razem PKP PLK wywiąże się ze swoich obietnic i przejazdy zostaną wyremontowane. W ten sposób poprawi się bezpieczeństwo ruchu kolejowego i korzystanie z przejazdów nie będzie stwarzać tyle niebezpieczeństw i zagrożeń co obecnie.

Szkoda tylko, że UTK musi kolejny raz „przywoływać do porządku” PKP PLK i „straszyć” wysokimi karami finansowymi, by PLK wyremontowała przejazdy. PLK powinna to zrobić już dawno temu. Ile ludzkich nieszczęść można by było uniknąć.

Warto przypomnieć, że serwis internetowy zabki24.pl pisał o niebezpiecznych przejazdach na linii Warszawa Wileńska-Zielonka już 22 kwietnia tego roku. Artykuł Przejazd Łodygowa zagraża życiu – piesi bez szans cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem naszych czytelników. UTK kontrolę przejazdów przeprowadził w maju. Natomiast ogólnopolska gazeta Super Express zainteresowała się tym tematem i napisała o przejazdach dopiero 6 czerwca.

Będziemy się bacznie przyglądać przejazdom kolejowym, zwłaszcza w Ząbkach, i sprawdzać czy PKP PLK wywiązuje się z obietnicy przeprowadzenia remontów.

(foto: fotografikus.pl)

Tak obecnie wygląda przejazd Łodygowa.

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)