Main Menu

Jak zacząć… może spółka jawna?

Facebooktwitterlinkedin

Masz pomysł na biznes. Chcesz go prowadzić z grupą znajomych. Zastanawiasz się w jakiej formie. Boisz się pełnej księgowości i działalności pełnej formalizmów. Pomyśl o spółce jawnej. Co ma takiego w sobie, że jest warta zainteresowania i rozważenia?

Spółka jawna stanowi taką formę działalności, która… z jednej stromy powoduje, iż spółka nie jest podatnikiem PIT (podatki dochodowe płacą oddzielnie wszyscy jej wspólnicy), z drugiej natomiast pozwala zaciągać zobowiązania „na firmę”.

Spółka jawna (podobnie zresztą jak np. komandytowa czy partnerska) stanowi osobową spółkę prawa handlowego. Ma ona tzw. ułomną osobowość prawną, co oznacza, że nie ma ona – co prawda – osobowości prawnej, ale ma zdolność do czynności prawnych. Stąd wynika między innymi, że spółka jawna – jako firma – nie jest podatnikiem podatku dochodowego, ale może już w swoim imieniu nabywać różne prawa (np. kupować nieruchomości), a także zaciągać zobowiązania (np. brać kredyt), pozywać lub być pozywana.

Majątkiem takiego podmiotu gospodarczego jest wszystko to, co zostało wniesione do spółki, na przykład jako wkład własny wspólników, lub nabyte przez spółkę już w trakcie funkcjonowania. Majątek spółki jawnej nie ma nic wspólnego z majątkiem osobistym jej wspólników. Tutaj nie ma współwłasności, jest tylko podział zysków wedle zapisów umowy wspólników, a także… odpowiedzialność wobec wierzycieli. W pierwszej kolejności na spłatę ewentualnych zobowiązań idzie majątek spółki, dopiero potem majątek osobisty wszystkich wspólników będących w spółce jawnej. Wspólnicy odpowiadają bowiem solidarnie za zobowiązania spółki.

Dochód uzyskany z działalności spółki jawnej to wypłaty dla poszczególnych wspólników z tytułu podziału zysku (zgodnie z umową spółki). Od tego każdy ze wspólników płaci oddzielnie podatek dochodowy. Spółka jawna jako taka nie jest podatnikiem PIT. Każdy wspólnik osobno oblicza swój dochód płynący z działalności gospodarczej spółki jawnej i odprowadza regularnie (co miesiąc lub co kwartał) do urzędu skarbowego zaliczkę na swój podatek dochodowy.

Jest to wygodna forma działalności gospodarczej w przypadku niewielkich biznesów, które nie narażają wspólników na potencjalnie duże straty, gdzie nie będzie najpewniej  bardzo obciążających finansowo zobowiązań. Ponadto, spółki jawne zakładane są przez osoby, które darzą się wzajemnie zaufaniem. Pamiętajmy bowiem, że występuje tu odpowiedzialność wszystkich wspólników całymi ich majątkami osobistymi za ewentualne zobowiązania spółki, a w przypadku spółki jawnej każdy ze wspólników ma prawo reprezentować firmę, czyli na przykład zaciągnąć kredyt.

Oficjalnie spółka powstaje z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego. Założenie spółki jawnej zaczyna się jednak tak naprawdę od spisania przez wspólników umowy. Podobnie jak w przypadku spółki cywilnej, umowa taka nie wymaga wizyty u notariusza. Wystarczy dokument i podpisy wspólników.

W umowie spółki jawnej powinny znaleźć się między innymi następujące informacje:

  • nazwa i siedziba spółki (firma oprócz nazwy własnej musi zawierać nazwisko lub firmę co najmniej jednego ze wspólników oraz oznaczenia „spółka jawna”),
  • przedmiot działalności spółki,
  • określenie wkładów wnoszonych przez poszczególnych wspólników i ich wartość,
  • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

Potrzebna będzie również rejestracja działalności we właściwym urzędzie skarbowym oraz w GUS (REGON). Co ważne (i zdecydowanie upraszczające cały proces) nie istnieją żadne minimalne wymagania pieniężne towarzyszące zakładaniu spółki jawnej.

Co takiego ma w sobie spółka jawna, że warto ją rozważyć? Jakie ma zalety i wady?

Spółka jawna jest „przystępna”. Przepisy jej dotyczące to kilkadziesiąt, prostych artykułów. Jej „konstrukcja i obsługa” jest mniej skomplikowana niż pozostałych spółek. Do napisania umowy spółki i nie potrzebujesz prawnika i notariusza. Jak się zaprzesz, stworzysz umowę spółki sam. Choć lepiej skorzystać z pomocy radcy prawnego. Pamiętajmy, umowę „piszę się” na złe czasy, a nie na idealne, gdy wszystko idzie bez problemów. Stałe koszty prowadzenia są mniejsze niż w spółkach kapitałowych. Nie trzeba prowadzić pełnej księgowości (obowiązek pojawi się po przekroczeniu określonej wielkości działalności).

Spółka jawna jest dość uniwersalna jako forma realizacji różnych biznesów. Pamiętaj jednak, że opiera się na mocnym, wzajemnym zaufaniu wspólników i raczej nie nadaje się do prowadzenia interesów, które wymagają zaciągania wysokich zobowiązań.

Zaletą jest też opodatkowanie spółki jawnej, a dokładniej mówiąc, brak opodatkowania podatkiem dochodowym. Spółka jawna nie podlega podatkowi dochodowemu! Opodatkowanie pojawia się dopiero na poziomie jej wspólników.

Jest elastyczna przy wprowadzaniu zmian. Zmiany w umowie nie wymagają zazwyczaj udziału notariusza. Koszt uruchomienia i rejestracji jest relatywnie niski.

Spółka jawna to spółka rozwojowa z punktu widzenia samej spółki, jak i wspólników jako przedsiębiorców. Gdy interes idzie dobrze, rozrasta się, łatwo ją przekształcić w spółkę kapitałową.

Wady? Są i mogą być dolegliwe. Pierwszą i największą jest odpowiedzialność wspólnika spółki jawnej za długi spółki. Dług spółki jest długiem wspólnika. Każdy wspólnik spółki jawnej odpowiada za długi spółki bez ograniczenia. I to całym swoim majątkiem, razem z pozostałymi wspólnikami i ze spółką. Bolesne? Jeśli spółka nie ma z czego regulować długów, wierzyciel dobiera się do majątku wspólników.

Za długi spółki jawnej odpowiadasz całym swoim majątkiem. Teraz już wiesz, dlaczego powtarzaliśmy o głębokim, wzajemnym zaufaniu wspólników.

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)
(Następne wiadomości) »