Main Menu

Metro bliżej Ząbek! Jeszcze później!

Facebooktwitterlinkedin

Metro Warszawskie po raz kolejny przedłużyło termin składania ofert w przetargu na rozbudowę II linii metra o tzw. odcinki 3+3.Wprowadzono zmiany formalne w wymaganiach po odwołaniu jednej z firm. Prawdopodobnie przesunie się termin budowy nowych stacji 3+3.

Metro Warszawskie prowadzi przetarg na rozbudowę II linii metra o tzw. odcinki 3+3, przylegające bezpośrednio do centralnego odcinka i obejmujące po trzy stacje w każdą ze stron. Na Woli, na odcinku zachodnim, pociągi dojadą do stacji C-6 Księcia Janusza. Natomiast na Targówku do stacji C-18 Trocka (ex Targówek II). Pierwotnie termin składania ofert wyznaczono na przełom I i II kwartału 2015 roku, który następnie został przesunięty na 31 lipca br. Teraz po raz kolejny termin ten jest przesuwany.

Zmiany dokonano po odwołaniu złożonym do Krajowej Izby Odwoławczej przez firmę Inżynieria Rzeszów SA, która stwierdziła, że zamawiający bezprawnie rozszerzył zapisy SIWZ odnoszące się do okoliczności, w których wykonawcy są zobowiązani do złożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania wobec podmiotów udostępniających potencjał. Ponadto odwołujący wskazał na zaniechanie czynności opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wprowadzonych zmian w treści ogłoszenia o zamówieniu.

Jak informuje Ratusz, w dokumentacji przetargowej zostały wprowadzone zmiany o charakterze formalnym. Przyczyną ich wprowadzenia jest zamiar ograniczenia ewentualnych protestów i odwołań. Po wprowadzeniu zmian oferty nie mogą jednak zostać otwarte wcześniej niż po 22 dniach. Dlatego została podjęta decyzja, że oferty w przetargu na budowę pierwszej części odcinka zachodniego oraz pierwszej części odcinka północno-wschodniego (tzw. „3+3”), zostaną otwarte 10 sierpnia br.

Na wschodnio-północnym, 3,1-kilometrowym odcinku w kierunku Targówka również przewidziano trzy stacje. Za projekt tego odcinka odpowiedzialna była firma ILF Polska, która wykonywała już na zlecenie AGP Metro projekt budowlany centralnego odcinka II linii metra, a następnie pracowała przy projekcie wykonawczym dla tej inwestycji. Przystanek C-16 Szwedzka powstanie w rejonie Szwedzkiej i Strzeleckiej. Stacja C-17 Targówek została zaplanowana w rejonie Pratulińskiej i Ossowskiego. Ostatni przystanek. C-18 Trocka, powstanie natomiast przy skrzyżowaniu Pratulińskiej i Trockiej.

Facebooktwitterlinkedin