Main Menu

Weź paragon! Sprawdź! Nie daj się oszukać! Ty decydujesz!

Facebooktwitterlinkedin

Zachęcenie kupujących nie tylko do brania, ale także do sprawdzania paragonów z kas fiskalnych – to cel akcji „Nie daj się oszukać – sprawdź paragon”. Tegoroczna nowa odsłona akcji Ministerstwa Finansów „Weź paragon” ruszyła w lipcu.

Ministerstwo Finansów zwraca uwagę, że obok paragonów fiskalnych sprzedawcy wystawiają też paragony niefiskalne. Są one wystawiane przed fiskalizacją kasy i nie powinny być przekazane kupującemu jako dowód zakupu, jeżeli sprzedawca jest zobowiązany do ewidencjonowania obrotów na kasach rejestrujących.

Nie wydawanie paragonów fiskalnych to zwykłe oszustwo. Ma też negatywny wpływ nie tylko na kondycję całego społeczeństwa jako odbiorcy usług finansowanych przez państwo, jak edukacja czy bezpieczeństwo, ale również na uczciwą konkurencję w poszczególnych branżach.

Z dniem 1 stycznia 2015 roku weszło w życie rozporządzenie stanowiące, że w przypadku świadczenia takich czynności jak np. usługi fryzjerskie, kosmetyczne, kosmetologiczne, prawnicze, usługi opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne konieczne jest stosowanie kas rejestrujących. Niemniej jednak przy wprowadzaniu wymogu bezwzględnego ewidencjonowania zdecydowano się na wprowadzenie okresu przejściowego na zainstalowanie kasy (2-3 miesięcy od rozpoczęcia ich wykonywania). Oznacza to, że podatnik nowootwierający działalność gospodarczą np. w zakresie usług fryzjerskich (który nie prowadził wcześniej w ogóle działalności) ma 2-3 miesięcy (w zależności od tego kiedy w miesiącu dokona pierwszej czynności) na zainstalowanie kasy.

Przykładem branży, w której zjawisko paragonów niefiskalnych jest szczególnie zauważalne, jest gastronomia. Jako paragon funkcjonuje tu często tzw. rachunek lub paragon kelnerski.

Dokumentuje to felieton przygotowany ukrytą kamerą na potrzeby Wielkiego Testu o Podatkach, zrealizowany przez Telewizję Polską.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=szZeooO3yDQ

Często spotykaną sytuacją w punktach sprzedaży jest próba wydawania potwierdzenia zapłaty kartą płatniczą jako paragonu. Wydruk z karty, stanowiący dowód zapłaty kartą płatniczą lub kredytową nie zastępuje paragonu fiskalnego.

Przykład prawidłowego paragonu fiskalnego

Przykład prawidłowego paragonu fiskalnego

Ministerstwo Finansów zwraca uwagę konsumentów nie tylko na egzekwowanie paragonu – prosi również o jego sprawdzenie. Każdy paragon fiskalny zawiera charakterystyczne elementy, takie jak:

  • centralnie umieszczony napis paragon fiskalny;
  • NIP wystawcy, jego nazwę i adres;
  • nazwę towaru lub świadczonej usługi;
  • cenę;
  • logo i numer unikatowy kasy.

Akcja Ministerstwa Finansów jest skierowana jest głównie do nas, konsumentów, bo to my otrzymujemy paragony i mamy możliwość ich sprawdzenia. Pamiętajmy zarówno w przypadku niewydania paragonu, jak również wydania paragonu niefiskalnego, wartość podatku i tak z reguły jest od nas pobierana. To my płacimy podatek w cenie towaru lub usługi, podatek który nie zawsze trafia do budżetu, czasem do „kieszeni” nieuczciwego sprzedawcy.

Pamiętajmy! Paragon fiskalny jest dowodem uczciwie prowadzonej działalności sprzedawcy. Biorąc paragon wspieramy samych siebie. To z podatku VAT finansowanych jest wiele działalności państwa. Paragon fiskalny w ręku to uczciwość i współodpowiedzialność za państwo. Brzmi to patetycznie, ale to prawda.

Ministerstwo Finansów planuje kolejne przedsięwzięcie, związane z paragonami, loterię paragonową. Prawidłowy paragon to najważniejszy element loterii, gdyż w losowaniach będą brały udział tylko te zweryfikowane. Paragony niefiskalne nie będą mogły być rejestrowane na stronie loterii i brać w niej udziału.

Zajrzyj też do Vademecum paragonowe! Nie tylko dla przedsiębiorców!

(opr. na podstawie materiałów MF)

Facebooktwitterlinkedin