Main Menu

Referendum ogólnokrajowe! Spis osób uprawnionych!

Facebooktwitterlinkedin

Wyborca może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym na obszarze gminy (innym niż stałego zamieszkania), w której stale zamieszkuje, lub w której będzie przebywać w dniu referendum, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu uprawnionych.

Spis osób uprawnionych jest to spis wszystkich osób, którym przysługuje prawo udziału w referendum. Osoba uprawniona jest wpisywana z urzędu do spisu osób uprawnionych w obwodzie głosowania właściwym dla miejsca, w którym jest zameldowana na stałe. Spis osób uprawnionych dla każdego obwodu głosowania sporządzany jest na podstawie rejestru wyborców. Osoba uprawniona do udziału w referendum może być wpisana tylko do jednego spisu wyborców.

Pomiędzy 17 sierpnia, a 31 sierpnia 2015 roku każda osoba uprawniona może sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis został sporządzony, czy została w spisie uwzględniona. Na pisemny wniosek osób uprawnionych do udziału w referendum gmina udziela informacji, iż osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie osób uprawnionych lub w nim nie figuruje (w tym również z powodu skreślenia ze spisu) albo, że dane osoby uprawnionej podane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu. Na żądanie udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

Wniosek o dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum składa się w urzędzie gminy, w której znajduje się wybrany lokal wyborczy, najpóźniej w 5. dniu przed dniem referendum, tj. do dnia 1 września 2015 roku. Wniosek może dotyczyć każdego lokalu obwodowej komisji do spraw referendum, w tym lokalu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W przypadku mieszkańców Ząbek sprawdzenie spisu wyborców i wnioski o dopisanie do spisu osób uprawnionych składamy w Urzędzie Miasta Ząbki w godzinach pracy urzędu.

Przypominamy! Referendum odbędzie się 6 września 2015 roku.

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)
(Następne wiadomości) »