Main Menu

Dobry krok w kierunku czystszego powietrza!

Facebooktwitterlinkedin

Mieszkańcy Ząbek często narzekali na kiepską czystość powietrza. Władze miasta postanowiły wreszcie coś z tym zrobić. Zaczęły od zdobycia funduszy i zbierania niezbędnych informacji. Czy jednak dobrze to robią i wiedzą po co? Staraliśmy się znaleźć odpowiedź.

Na stronie UM Ząbki w dniu 25 sierpnia 2015 ukazała się informacja: ...Miasto Ząbki przystąpiło do opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej”. Miasto na sporządzenie dokumentu pozyskało środki z  Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko 2007-2013. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Ząbki” pozwoli zaplanować działania na  najbliższe lata na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza. Dzięki opracowaniu dokumentu Miasto będzie mogło uzyskać dofinansowanie na działania zmierzające do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego, w tym między innymi na działania termomodernizacyjne, czy instalację urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Dalej podano szczegółowe informacje o firmie, która została wybrana do opracowania dokumentacji oraz PROŚBA o wypełnieni ankiety „w związku z koniecznością pozyskania danych pozwalających na ocenę gospodarki energią na terenie Miasta”.

Ponieważ wyjaśnienie dotyczące korzyści nie określa KTO miałby być beneficjentem dofinansowania, czy dotyczy to mieszkańców Ząbek, czy tylko UM, zwróciliśmy się pismem z dnia 27 sierpnia br. z prośbą o doprecyzowanie. Odpowiedz datowaną na 10 września, którą otrzymaliśmy brzmi:

Nawiązując do Pani pisma z dnia 27 sierpnia 2015 r. (L. Dz. 8851) informuję, ze Miasto Ząbki zwróciło się do wykonawcy opracowania „ Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Ząbki” o doprecyzowanie zapisów dotyczących ankiety. W związku z tym, zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2014 poz. 782), odpowiedz na Pani pismo zostanie udzielona nie później niż do dnia 26 października 2015 r.” Pismo podpisała Pani Sekretarz MIASTA ZĄBKI.

Odpowiedź Urzędu Miasta

Odpowiedź Urzędu Miasta

Odpowiedz jest o tyle zaskakująca, bo termin składania ankiety podany na stronie urzędu właśnie zbliżał się do końca i upływał 15 września 2015 roku.

Czy zatem Miasto Ząbki nie wie co zamawia? Do czego i komu będzie „służył” „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Ząbki”?

Nasz niepokój wzbudził też system on-line wypełniania ankiety, oparty na ogólnie dostępnym narzędziu firmy Google i „ustawiony” na serwerach tej firmy. Według naszej oceny i zapytanych specjalistów, nie było to profesjonalne „działanie”. Zasady prywatności firmy Google pozwalają jej przetwarzać wszelkie dane zamieszczane na jej serwerach i wykorzystywać je do celów zarobkowych. Czy firmy wykonującej zlecenie UM nie było stać na wykorzystanie własnego, dedykowanego narzędzia, które by lepiej chroniło przekazywane dane?

I jeszcze w sprawie ochrony danych. W ankiecie podawaliśmy wiele ważnych, i cennych z punktu widzenia firm reklamowych, danych. Odpowiadając na 15 pytań podawaliśmy adres, rodzaj budynku, jego powierzchnie, liczbę zamieszkałych osób, sposób ogrzewania, ocieplenia, a nawet planowane inwestycje oraz wiele innych informacji.

Niestety nigdzie nie było informacji jak te dane będą chronione, kto i na jakich zasadach będzie miał do nich dostęp, do jakich celów będą (mogą być) użyte, kiedy zostaną zniszczone (trwale usunięte), kto będzie nimi zarządzał (UM Ząbki? Firma opracowująca plan?). Można by było postawić jeszcze wiele pytań. Ankieta nie zawierała żadnych zastrzeżeń w tym zakresie.

„Papierową” ankietę można było złożyć w Urzędzie Miasta lub jej „obraz” (skan, fotografię, plik XML) wysłać pod adres e-mailowy ankietazabki@poczta.fm. To kolejny przykład braku profesjonalizmu wybranej przez Urząd Miasta Ząbki firmy do opracowania dokumentacji. Adres poczty elektronicznej jest „ustawiony” na darmowym serwerze pocztowym Interii. Czy wybranej firmy nie stać na firmowy adres pocztowy i własny, dedykowany serwer pocztowy, który jest bezpieczniejszy niż darmowy? To kolejne pytanie dotyczące bezpieczeństwa i poufności przekazywanych przez nas danych.

Z jednej strony cieszy nas, że władze miasta dostrzegły problem jakości powietrza w Ząbkach, zdobyły odpowiednie fundusze, i starają się rozpocząć rozwiązywanie tego problemu. Przekazywane przez nas dane mają temu pomóc. To plus.

Z drugiej strony wykonanie, sposób zbierania danych, ich ochrony od strony technicznej i prawnej, jest niezadowalający. To minus. Urząd Miasta nie zdał egzaminu z poruszania się w „cyfrowym świecie”, gdzie informacje i dane mają największą wartość i powinny być chronione nawet „na wyrost”.

Trudno tu winić wykonującą zlecenie firmę, która działa we własnym interesie, stosując tanie metody wykonania zlecenia, a nawet może zarobić na zgromadzonych danych, o ile podpisana umowa tego nie zabrania.

Facebooktwitterlinkedin


(Następne wiadomości) »