Main Menu

Referendum ogólnokrajowe! Jaki wynik w Ząbkach?

Facebooktwitterlinkedin

Znamy już wyniki referendum w Ząbkach. Frekwencja wyniosła 9,4 proc. Za wprowadzeniem JOW do sejmu było 77,62 proc. na „tak”. Finansowanie partii z budżetu państwa 21,64 proc. na „tak”. Wątpliwości rozstrzygane na korzyść podatnika 96,13 proc. na „tak”.

W referendum zadano trzy pytania. Ząbkowianie odpowiedzieli następująco:

  • Pierwsze – Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? Odpowiedzi na to pytanie z Ząbkach rozłożyły się następująco: 1642 głosów na „tak” i 472 głosów na „nie”. 77,62 proc. głosujących opowiedziało się za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu.
  • Drugie – Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? Odpowiedzi na to pytanie z Ząbkach rozłożyły się następująco: 459 głosów na „tak” i 1662 głosów na „nie”. 21,64 proc. zagłosowało za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa.
  • Trzecie – Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? Odpowiedzi na to pytanie z Ząbkach rozłożyły się następująco: 2038 głosów na „tak” i 82 głosów na „nie”. 96,13 proc. zagłosowało za wprowadzeniem w prawie podatkowym zasady, że wątpliwości będą rozstrzygane na korzyść podatnika.

Frekwencja w Ząbkach wyniosła 9,4 proc. i była bliska najwyższej w kraju. Najwyższą frekwencję w niedzielnym referendum odnotowano w okręgach warszawskim (9,9 proc.) i wrocławskim (9,62 proc.) – wynika z danych ze wszystkich delegatur Krajowego Biura Wyborczego.

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)
(Następne wiadomości) »