Main Menu

Na weekend

Bieg „Gliniankowa pętla”

Facebooktwitterlinkedin

Wszystkich miłośników biegania zapraszamy w sobotę 3 października na zielonkowskie glinianki, gdzie odbędzie się kolejna edycja imprezy biegowej „Gliniankowa Pętla”. Po raz pierwszy organizator wprowadzi kategorię Rodzina, w której będzie można przebiec trasę z dzieckiem. Przebiegnij 1600 metrów nieutwardzoną ścieżką wokół glinianek!

Bieg „Gliniankowa pętla” ma służyć upowszechnianiu biegania, jako najprostszej i najtańszej formy rekreacji fizycznej oraz rozwijanie czynnego wypoczynku oraz aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży.

Bieg odbędzie się w sobotę, 3 października 2015 roku o godzinie 11:00 na terenie Glinianek w Zielonce. Start i meta jest zlokalizowana na plaży trawiastej przy parkingu (obok ulicy Spacerowej).

Trasa biegu ma długość ok.1600 metrów. Prowadzi nieutwardzoną ścieżką wokół Glinianek.

Organizatorem biegu jest Urząd Miasta Zielonka, Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce i radny Bogdan Krysiński.

Zawody są ogólnodostępne i bezpłatne. Biuro zawodów mieści się na parkingu przy gliniankach. Zapisy odbywać się będą od godziny 9:30 do 10:50 w miejscu zawodów.

Na życzenie mieszkańców organizatorzy wprowadzili dodatkową kategorię klasyfikacyjną: RODZINA (przy zapisie oznaczona literą R).

Warunkiem zgłoszenia się do tej klasyfikacji jest udział w biegu przynajmniej jednej osoby dorosłej, będącej rodzicem lub członkiem rodziny (babcia, dziadek, ciocia, wujek, siostra, brat) oraz przynajmniej jednego dziecka w wieku do 7 lat (rocznik 2008 i młodsze). Cała rodzina otrzymuje jeden numer startowy i ma obowiązek razem wystartować oraz wbiec na linię mety. Wprowadzenie kategorii klasyfikacji RODZINA jest sondażowe. Jeśli zyska aprobatę uczestników i nie zdezorganizuje systemu pomiaru czasu, to zostanie wprowadzona na stałe.

Nagrody w tej kategorii ufunduje Burmistrz Miasta Zielonka.

Program zawodów

 • od 9:30 do 10:50 – Przyjmowanie zgłoszeń i oznakowywanie zawodników numerami startowymi.
 • 11:00 – Start pierwszego zawodnika.
 • 12:40 – Dekoracja trzech najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach.
 • 13:00 – Zakończenie zawodów.

By wziąć udział w biegu należy spełnić następujące Warunki uczestnictwa:

 • W celu rejestracji zawodników w biurze zawodów należy okazać się ważną legitymacją szkolną lub dokumentem tożsamości (zdjęcie i data urodzenia).
 • Zawodnik powinien posiadać aktualne badania lekarskie. W przypadku braku badań Zawodnik musi złożyć oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w zawodach oraz o starcie na własną odpowiedzialność ( podstawa prawna: Dz.U. nr 101 poz. 1095 z dn. 12.09.2001). W imieniu osoby niepełnoletniej oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny. Oświadczenia znajdują się na stronie internetowej www.zielonka.pl oraz będą dostępne w biurze zawodów w dniu biegu .
 • Zawodnik nie wnosi opłaty wpisowej.

Bieg odbędzie się w następujących kategoriach – wyróżnia się kategorie pań i panów (podano rok urodzenia) :

Trasa biegu "Gliniankowa pętla".

Trasa biegu „Gliniankowa pętla”.

Mężczyźni

 • MD 2002 i młodsi
 • M1 2001 – 1994
 • M2 1993 – 1970
 • M3 1969 i starsi

Kobiety

 • KD 2002 i młodsze
 • K1 2001 – 1994
 • K2 1993 – 1970
 • K3 1969 i starsze

R – kategoria rodzinna

Zasady biegu

Zawodnicy startują indywidualnie co 60 sekund.

Nagrody

W klasyfikacji generalnej (tzw. OPEN) trzech najlepszych zawodników otrzyma puchar, medal i dyplom. W poszczególnych kategoriach wiekowych za zajęcie miejsca I, II i III – zawodnik otrzymuje medal i dyplom. Pozostali zawodnicy otrzymują dyplom.

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku złych warunków atmosferycznych biegi zostaną rozegrane w innym terminie.
 2. Organizator zapewnia obsługę medyczną.
 3. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
 4. Za rzeczy pozostawione lub zagubione w dniu zawodów organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Interpretacja powyższego regulaminu należeć będzie do organizatorów.
 6. Organizator zapewni możliwość przechowania rzeczy osobistych.
 7. W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez zawodnika (przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa), zostanie on zdyskwalifikowany.
 8. W uzasadnionych przypadkach Organizator może nie dopuścić zawodnika do biegu lub nie pozwolić na jego kontynuowanie (np. niestosowne zachowanie, względy zdrowotne).
 9. Uczestnicy zawodów odbiorą dyplomy w następujących miejscach:
 • uczniowie zielonkowskich szkół w macierzystych szkołach,
 • pozostałe osoby w Urzędzie Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, pok.107 (tel. 22 7613907).
 1. Wyniki zawodów zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.zielonka.pl w okresie do 5 dni od daty zawodów.

Do zobaczenia na starcie w najbliższą sobotę.

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)
(Następne wiadomości) »