Main Menu

Bieg Niepodległości w Ząbkach! Przyjmują zapisy!

Facebooktwitterlinkedin

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Publiczne Gimnazjum nr 1 w Ząbkach zapraszają na VIII Bieg Niepodległości. Biegniemy w środę 11 listopada na 5-kilometrowej trasie. Wymagane wcześniejsze zapisy. Organizatorzy ograniczyli liczbę uczestników do 200. Zgłoś się już dziś!

Start biegu przewidziano o godzinie 13:00 przy ulicy 11 listopada 4, na wysokości kościoła p.w. Miłosierdzia Bożego. Trasa biegu prowadzić będzie ulicami: 11 Listopada, Rychlińskiego, Wojska Polskiego, Orlą, Traugutta, Słowackiego, Topolową, Gdyńską, Lipową, Langiewicza, przez teren parkowy, Gajową, Lotniczą, Sikorskiego, Kołłątaja, Staszica, Harcerską. Meta w Publicznym Gimnazjum nr 1 przy ulicy Harcerskiej 9.

Trasa Biegu Niepodległości liczy 5 kilometrów.

Uczestnicy biegu będą rywalizować w kategoriach:

  • dziewczęta i chłopcy szkoły podstawowe klasy I-III,
  • dziewczęta i chłopcy szkoły podstawowe klasy IV-VI,
  • dziewczęta i chłopcy gimnazja,
  • kobiety i mężczyźni open,
  • kobiety i mężczyźni 40+.

Warunkiem uczestnictwa w biegu jest zgłoszenie i złożą stosowne oświadczenia o stanie zdrowia.

Organizatorzy biegu przyjmują zgłoszenia drogą elektroniczną pod adresem e-mailowym mosir@zabki.pl lub telefonicznie pod numerem 22 6741164 wew. 101 do dnia 10 listopada 2015 roku, do godziny 12:00. Radzimy zgłosić się jak najszybciej, bo organizatorzy przyjęli zasadę kolejności zgłoszeń, jednocześnie ograniczając liczbę biegaczy do 200.

Uwaga! Bardzo ważne! Zawodnicy, zapisując się, mają obowiązek wskazać wybraną przez siebie kategorię. Kategoria nie może być niższa, niż wynika to z daty urodzenia. W przypadku uzyskania przez zawodnika lepszego czasu w kategorii „open”, niż we wskazanej przez siebie innej kategorii, będzie on klasyfikowany w kategorii open. Organizator wprowadził zasadę „jednorazowego nagradzania” (np. jeżeli zawodnik zgłoszony do kategorii „gimnazja” zajmie I lub II lub III miejsce w kategorii „open”, będzie nagrodzony w kategorii „open”, bez możliwości otrzymania kolejnej nagrody jako najlepszy w kategorii „gimnazja”).

Każdy uczestnik biegu musi przedstawić zaświadczenie lekarskie, stwierdzające zdolność do udziału w biegu długodystansowym lub złożyć stosowne oświadczenie, wyrażające zgodę na udział w biegu na własną odpowiedzialność, podpisane własnoręcznie (podstawa prawna: Dz.U. nr 101 poz. 1095 z dn. 12.09.2001). W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda Rodzica lub opiekuna prawnego.

Regulamin VIII Biegu Niepodległości w Ząbkach i treść stosownych oświadczeń (do pobrania w plikach .doc) znajdują się na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach (http://mosirzabki.pl/index.php/item/591-viii-bieg-niepodleglosci-zapraszamy-na-start).

Uczestnicy biegu spotkają się w Biurze Biegu (na miejscu startu) w środę, 11 listopada, o godzinie 10:00. Każdy musi przejść proces weryfikacji (sprawdzenie zgłoszenia, złożenia podpisanych oświadczeń) i pobrać pakiet startowy. Pakiety startowe będą wydawane do godziny 11:30.

Uwaga! Warunkiem dopuszczenia do startu osób niepełnoletnich będzie obecność rodzica lub opiekuna prawnego (legitymującym się dokumentem ze zdjęciem) w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów lub posiadanie i przedłożenie, podczas weryfikacji zawodnika, pozwolenia na udział w biegach, podpisane przez rodzica lub opiekuna.

Organizator nie przewiduje startu zawodników na wózkach inwalidzkich.

Jeszcze jedno, bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

Pamiętajcie! Jest tylko 200 numerów startowych! Zgłaszajcie się już dziś! Nie czekajcie na ostatni moment!

Facebooktwitterlinkedin