Main Menu

Centrum Przedsiębiorczości Smolna! Spotkanie o MBTI!

Facebooktwitterlinkedin

W środę, 21 października, o godzinie 17:00 kolejne bezpłatne szkolenie w Centrum Przedsiębiorczości Smolna (Smolna 4). Tym razem warsztaty z MBTI, czyli wskaźnik psychologiczny, służący do określenia typu osobowości. Chcesz lepiej poznać motywacje innych, przyjdź!

Spotkanie „Metodologia i praktyka MBTI – jak budować na różnicach… czyli o skutecznej komunikacji” pozwoli lepiej zrozumieć innych, poznać ich motywacje i pozwoli odpowiedzieć na pytanie – dlaczego z jednymi rozumiemy się w mig, a z innymi przychodzi nam to bardzo trudno. Jak podejmujemy decyzję i co na nią wpływa. Dlaczego jedne zadania wykonujemy entuzjastycznie, a inne idą nam jak po grudzie.

Warsztaty poprowadzi dr Bożena Roczniak, HR Development.

MBTI, czyli Myers-Briggs Type Indicator – wskaźnik psychologiczny, służący do określenia typu osobowości. Jest rozszerzoną koncepcją Carla Gustava Junga, który zaobserwował, że osoby mają określone preferencje co do kierowania swojej energii i „ładowania baterii”, sposobu zbierania informacji i podejmowania decyzji. W ten sposób określił on 8 typów osobowości.

Isabel Briggs Myers i Katherine Cook Briggs rozwinęły pomysł Junga, dotyczący hierarchii poszczególnych preferencji w każdym typie osobowości i dodały wymiar opisujący nastawienie do świata zewnętrznego. W ten sposób powstał uniwersalny 4 literowy kod opisujący dany typ psychologiczny. Kod ten powstaje poprzez wybór jednej preferencji z każdego z 4 poniższych wymiarów:

  • Skąd czerpiesz energię? Gdzie preferujesz kierować swoją uwagę? Wymiar E-I – Ekstrawersja (ang. Extraversion) i Introwersja (ang. Introversion). Czy kierujesz swoją energię i uwagę na zewnątrz, czy też wolisz koncentrować się na swoim wewnętrznym świecie pomysłów i doświadczeń?
  • W jaki sposób preferujesz gromadzić informację, jakim ufasz? Wymiar S-N – Poznanie (ang. Sensing) i Intuicja (ang. iNtuition). Czy wolisz gromadzić informacje rzeczywiste i namacalne, mówiące o tym co naprawdę jest, czy też preferujesz koncentrację na całościowym obrazie i powiązaniach między faktami?
  • W jaki sposób wolisz podejmować decyzje? Wymiar T-F – Myślenie (ang. Thinking) i Odczuwanie (ang. Feeling). Czy przy podejmowaniu decyzji kierujesz się głównie logiką i sprawiedliwością, czy też wolisz bardziej subiektywny proces biorący pod uwagę harmonię i system wartości osób zaangażowanych?
  • Jaki jest twój styl życia, pracy? Jak sobie radzisz z otaczającym cię światem? Wymiar J-P – Osądzanie (ang. Judging) i Obserwacja (ang. Perceiving). Czy radzisz sobie z życiem w sposób zaplanowany, preferując „osąd” – to znaczy podjęcie decyzji, czy też preferujesz elastyczny styl życia związany z ciągłym otwarciem na nowe informacje?

Zgodnie z koncepcją Myers-Briggs Type Indicator ludzi można podzielić więc na 16 typów, nie są to jednak statyczne pudełka, a raczej dynamiczne systemy, rozwijających się w ciągu całego życia czterech par preferencji.

Chcesz dowiedzieć się więcej, przyjdź na spotkanie. To przyda się każdemu przedsiębiorcy.

Zapraszamy do Centrum Przedsiębiorczości Smolna 21 października 2015 roku o godzinie 17: 00, Warszawa, ulica Smolna 4.

W związku z ograniczoną liczba miejsc, wymagana jest wcześniejsza rejestracja pod adresem e-mailowy: darek@meritum.com.pl. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnictwo w spotkaniu jest możliwe po otrzymaniu potwierdzenia.

Facebooktwitterlinkedin