Main Menu

Konkurs plastyczny dla dzieci! Namów dzieciaka!

Facebooktwitterlinkedin

„Impreza urodzinowa na pływalni” to konkurs plastyczny Miejskiego Centrum Sportu. Skierowany jest do dzieci w wieku od 4 do 12 lat. Prace w dowolnej technice. Termin składania do 6 listopada. MCS zaprasza!

Miejskie Centrum Sportu zaprasza dzieci w wieku 4-12 lat do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pod tytułem: Impreza urodzinowa na pływalni. Temat prac powinien być związany z pływalnią Miejskiego Centrum Sportu w Ząbkach.

Udział w konkursie mogą wziąć dzieci uczęszczające do przedszkoli i szkół podstawowych, a także podopieczni placówek szkolno-wychowawczych, świetlic środowiskowych, zlokalizowanych w powiecie wołomińskim. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:

  • dzieci w wieku 4-6 lat,
  • dzieci w wieku 7-9 lat,
  • dzieci w wieku 10-12 lat.

Prace zgłoszone do konkursu muszą być pracami samodzielnymi. Wymiary prac nie mogą być mniejsze niż format A4 i nie większe niż A3. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej tj. farby (plakatowe i inne) kredki, pastele, grafiki, wyklejanki, itp.

Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę. Praca musi być opisana: imię i nazwisko, wiek, szkoła i klasa, imię i nazwisko rodzica czy opiekuna prawnego – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego

Organizator przyzna nagrodę główną, w każdej kategorii wiekowej, w postaci imprezy urodzinowej (45 minut zabawy na basenie z instruktorem i 2 godziny gry w kręgle dla grupy maks. 15 osób). Za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca zwycięzcy otrzymają vouchery na basen i kręgle, a także dyplomy i drobne upominki.

O wyłonieniu zwycięzcy zadecyduje komisja konkursowa powołana przez Organizatora. Komisja konkursowa weźmie pod uwagę: staranność, oryginalność i pomysłowość. Komisja wyłoni po trzy najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej.

Prace należy składać do 6 listopada 2015 roku w kasach pływalni Miejskiego Centrum Sportu w Ząbkach przy ulicy Słowackiego 21.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 7 listopada 2015 roku. Wyniki będą podane na stronie www.mcszabki.pl.

Facebooktwitterlinkedin