Main Menu

Most Krasińskiego dobry dla Ząbek? Uważasz, tak! Podpisz petycję!

Facebooktwitterlinkedin

Trasa mostu Krasińskiego ułatwi dojazd do ZąbekWarszawa przygotowuje od lat kolejne przeprawy przez Wisłę, jedną z nich jest tzw. most Krasińskiego. Połączenie Targówka z Żoliborzem zawsze wzbudzało kontrowersje. Targówek był za. Żoliborz przeciw. Zwolennicy budowy przygotowali specjalną petycję. Podpisz!

Wielu  mieszkańców Ząbek w drodze do pracy przejeżdża mostem Grota-Roweckiego. W godzinach szczytu stoją w korkach, a jeśli zdarzy się wypadek zwykłe korki zmieniają się w koszmar. Dlatego potrzebne są nowe przeprawy przez Wisłę.

Projekt budowy Mostu Krasińskiego pochodzi jeszcze z przed II wojny światowej – podobnie jak kilka innych projektów, które wpisywały się w szeroko pojęty rozwój Warszawy. Do dziś wiele z tych projektów istnieje tylko na papierze. Część została „odkurzona” i być może doczeka się realizacji.

O wielu lat ten projekt trasy Mostu Krasińskiego wzbudza wiele kontrowersji. Gorące dyskusje zwolenników i przeciwników „opanowały” internet. Targówek jest za, a Żoliborz przeciw. Obie strony sporu mają swoje logiczne argumenty.

Projekt przewiduje podzielenie budowy trasy mostu Krasińskiego na dwa etapy. W pierwszym etapie ma zostać wybudowany most z Żoliborza na Żerań. Dopiero następny etap, budowa wiaduktu nad torami kolejowymi i połączenie mostu z Bródnem z ulicą Matki Teresy z Kalkuty, umożliwi wjazd na most kierowcom z Bródna, Targówka i miast powiatu wołomińskiego, w tym Ząbek. Przy okazji dzięki nowemu mostowi  trochę mniej pojazdów pojedzie mostem Grota-Roweckiego.

Dziś władzę Warszawy wróciły do pracy nad koncepcją trasy mostu Krasińskiego. Czy most powstanie zależy nie tylko od zapewnienia finansowania, ale zaangażowaniu mieszkańców. „Naciskowi” mieszkańców, którzy są „za” tą inwestycją i głosom „przeciw”, które są równie silne.

Jeśli uważasz, że budowa trasy i mostu Krasińskiego poprawi sytuację mieszkańców Ząbek i wpłynie na poprawę komunikacji miedzy prawym i lewym brzegiem Wisły. Podpisz petycję w tej sprawie. Przygotowała ją Radna Dzielnicy Targówek, Pani Jolanta Miśkiewicz.

Oto treść petycji:

Petycja w sprawie poparcia dla budowy Trasy Mostu Krasińskiego

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz

Pl. Bankowy 3/5 pok 129

00-950 Warszawa

22 443 10 00

sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl

 Projekt budowy Mostu Krasińskiego był częścią planów rozwoju Warszawy Prezydenta Stefana Starzyńskiego w 1935 roku. Druga Wojna Światowa oraz 40 lat komunizmu sprawiły, że projekt pozostał tylko na papierze.

Współczesna Warszawa jest dynamicznym miastem. Z roku na rok zwiększa się ilość mieszkańców stolicy. Niewystarczająca ilość mostów jest powodem zbyt niskiej przepustowości i stanowi istotną przeszkodę w dalszym rozwoju miasta, a zwłaszcza jego prawobrzeżnej części.

W godzinach szczytu wyjazd z prawobrzeżnej części Warszawy Mostem Grota Roweckiego jest bardzo utrudniony. Pasażerowie większość czasu podróży do odległego miejsca docelowego spędzają stojąc w korku na moście. Brak możliwości płynnego przejazdu na drugi brzeg rzeki powoduje codzienną frustrację mieszkańców, którzy ze względu na zobowiązania zawodowe lub chęć zdobywania wiedzy zmuszeni są, z braku alternatywnego sposobu przeprawy, do korzystania z zakorkowanego mostu.

Dla prawidłowego funkcjonowania tkanki miejskiej konieczne jest zwiększenie ilości połączeń mostowych lewobrzeżnej i prawobrzeżnej Warszawy.

Wnosimy o szybką i jednoczesną realizację obu etapów inwestycji – mostu i wiaduktu, łączącego istniejącą sieć komunikacji szynowej na Bródnie i Żoliborzu. Naszym postulatem jest stworzenie nowego, lokalnego połączenia z uprzywilejowaniem dla komunikacji publicznej (tramwajowej i autobusowej) oraz ruchu rowerowego.

Realizacja tego projektu będzie sprzyjała spójnemu i zrównoważonemu rozwojowi Warszawy oraz wpłynie na poprawę jakości życia jej mieszkańców.

Stworzenie nowego, lokalnego połączenia, jakim będzie budowa Trasy Mostu Krasińskiego, łączącego żoliborski Plac Wilsona z ulicą Matki Teresy z Kalkuty (d. Budowlana) pomoże zmniejszyć natężenie ruchu samochodowego na sąsiadujących mostach i trasach wiodących do centrum miasta.

Rozwój siatki komunikacji miejskiej, poprzez stworzenie dogodnego połączenia z pierwszą linią metra, zachęci mieszkańców do korzystania z transportu zbiorczego, co znacząco wpłynie na zmniejszenie ilości pojazdów prywatnych, które są przyczyną zatorów na drogach oraz zmniejszy emisję spalin.

W imieniu własnym i pozostałych mieszkańców dzielnic prawobrzeżnej części Warszawy dziękuję za pozytywne rozpatrzenie, ważnej dla nas i całego miasta, sprawy.

Niżej podpisany/a:

Jolanta Miśkiewicz

Klub Radnych Platformy Obywatelskiej na Targówku

00-985 Warszawa

autor11632@petycje.pl

Głos „za”, ale również „przeciw”, możesz złożyć on-line TUTAJ.

Uczmy się od innych! Petycje w ważnych sprawach Ząbek?

Tak przy okazji, uczmy się i przenośmy dobre pomysły na własny teren. Może czas zacząć pisać petycje dotyczące ważnych dla mieszkańców Ząbek inwestycji i to zarówno tych, które należą do Powiatu, jak i Miasta Warszawa.

Które inwestycje poprawią jakość życia w Ząbkach? Które inwestycje poprawią komunikację między Ząbkami i Warszawą? Czekamy na pomysły.

Facebooktwitterlinkedin