Main Menu

Nie chcesz stać w korkach! Podpisz petycję!

Facebooktwitterlinkedin

Przebudowa ulic Marsa i ŻołnierskiejPrzebudowa skrzyżowania ulic Marsa i Żołnierskiej wywołała masę dyskusji. Ma zwolenników, jak i przeciwników. Najczęściej dyskutowanym „problemem” jest ograniczenie zaplanowanej inwestycji do jednej estakady z powodu braku zgody Kościoła na udostępnienie, należącego do niego fragmentu terenu.

Całe „zamieszanie” przy remoncie skrzyżowania powoduje mały fragment narożnej działki przy ulicach Żołnierskiej i Marsa. Teren należy do Instytutu Prymasa Stefana Wyszyńskiego i jest wpisany do rejestru zabytków. Instytut nie chce go oddać, sprzedać (wycena Kościoła za ten kawałek gruntu wielokrotnie przekracza  rzeczywistą wartość oszacowana przez biegłego i jest „zaporowa”) lub zamienić.

W związku z niemożliwością dojścia do konsensusu w tej sprawie powstanie tylko jedna estakada nad skrzyżowaniem z Chełmżyńską i Marsa. I już wiadomo, że nie rozwiąże to problemów komunikacyjnych tej części miasta. Do czasu budowy Trasy Olszynki Grochowskiej  – według SISKOM – „ciąg ulic Marsa i Żołnierskiej będzie pełnił rolę wschodniej części Obwodnicy Etapowej Centrum”. Korki, jak były tak będą!

Sytuacja jest na tyle niepokojąca, że „mieszkańcy i użytkownicy dróg” postanowili wziąć sprawy we własne ręce i napisali petycję-prośbę do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wykreślenie z rejestru zabytków „niewielkiej części niezabudowanej działki należącej do Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, zlokalizowanej przy ulicy Marsa 61 w Warszawie”.

Oto treść petycji:

Warszawa, 20.11.2015

Pan Prof. Piotr Gliński Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Szanowny Panie Ministrze!  

Zwracamy się do Pana z prośbą o wykreślenie z rejestru zabytków niewielkiej części niezabudowanej działki należącej do Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, zlokalizowanej przy ul. Marsa 61 w Warszawie. Ten fragment działki porośnięty jest drzewami nieposiadającymi większej wartości przyrodniczej, dlatego wyłączenie go spod ochrony konserwatorskiej nie przyniesie uszczerbku dla walorów zabytkowych nieruchomości. M.st. Warszawa w najbliższym czasie rozpocznie przebudowę ulic Marsa i Żołnierskiej. Wspomniana działka jest niezbędna do wybudowania bezpiecznego, zapewniającego płynność ruchu skrzyżowania tych ulic. Bez niej rozwiązanie drogowe będzie ułomne i nie przyniesie w pełni zadowalającego efektu komunikacyjnego. Jest to szczególnie ważne dlatego, że ulice Marsa i Żołnierska są fragmentem strategicznego dla Warszawy układu drogowego – obwodnicy miejskiej, mającej ogromne znaczenie dla mieszkańców całej Warszawy, miejscowości podwarszawskich i ruchu tranzytowego. Ciągłość tej trasy wpłynie nie tylko na sprawny ruch międzydzielnicowy i aglomeracyjny, ale również odciąży niewydolne komunikacyjnie centrum miasta. Tymczasem niewybudowanie w pełni bezkolizyjnego połączenia ul. Marsa z ul. Żołnierską z powodu braku dostępu do działki zlokalizowanej przy ul. Marsa 61, stworzy we wschodniej części obwodnicy miejskiej lukę. Oddali też w nieokreśloną bliżej przyszłość poprawę obecnych, dramatycznych w tym rejonie warunków ruchu.

Do prośby dołączamy udostępnione nam pismo inwestora, Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych, reprezentującego m.st. Warszawa, oraz uchwały Rad Miast: Ząbki, Wołomin, Kobyłka, Zielonka, oraz Rady Powiatu Wołomińskiego.

Z poważaniem Mieszkańcy i użytkownicy dróg

Jeśli zgadzasz się z treścią petycji i nie chcesz stać w korkach, podpisz petycję TUTAJ.

Więcej o planach i przebudowie ulic Żołnierskiej i Marsa pisaliśmy 18 września tego roku w artykule „Przebudują Marsa i Żołnierską! Korki zostaną!”.

przebudowa ulic marsa i żołnierskiej

Za tym murem znajduje się sporny teren

(foto: fotografikus.pl)

Facebooktwitterlinkedin