Main Menu

Od grudnia wspólny bilet! Ząbki już się cieszą!

Facebooktwitterlinkedin

Koleje Mazowiecki i ZTM wprowadzają wspólny bilet do ZąbekWarszawski Zarząd Transportu Miejskiego zapowiada od 1 grudnia powrót wspólnego biletu KM i ZTM na linii wołomińskiej. To ułatwienie dla mieszkańców Ząbek. Wreszcie po dwóch latach udało się przełamać impas po wycofaniu się Ząbek z finansowania oferty. Trzymamy kciuki, by „słowo stało się ciałem”.

O tym, że do powrotu wspólnego biletu coraz bliżej pisaliśmy już 17 maja tego roku w artykule „Wraca wspólny bilet? Są szanse!”. O trwających rozmowach nie chciano nic mówić w Urzędzie Miasta Ząbki. Nie potwierdzano nawet, że trwają. Dziś wiemy, że wspólny bilet będzie. Nie ma jednak pewności, że wystartuje 1 grudnia. Potrzebne jest jeszcze kilka podpisów.

Wspólny bilet Kolei Mazowieckich i warszawskiego Zarządu Transportu Miejskiego, który upoważnia do podróży warszawską komunikacją miejską i pociągami podmiejskimi bez żadnych dopłat, przestał obowiązywać na obleganej linii wołomińskiej w lipcu 2013 roku. Stało się to po tym jak Ząbki, leżące tuż za granicami Warszawy, wycofały się ze współfinansowania.

Po uruchomieniu przystanku Warszawa Zacisze-Wilno pasażerom dojeżdżającym z Ząbek zaczął bardziej się opłacać zakup biletu odcinkowego KM i biletu ZTM na I strefę. Decyzja Ząbek miała jednak konsekwencje daleko wykraczające poza granice gminy. Pozostałe samorządy powiatu wołomińskiego po wykruszeniu się Ząbek nie były w stanie pokryć zwiększonych dopłat do utrzymania oferty. Stracili na tym podróżni z dalszych stacji na linii wołomińskiej, dla których zakup dwóch oddzielnych biletów oznaczał znaczny wzrost kosztów przejazdu.

Od dłuższego czasu trwały rozmowy na temat możliwości przywrócenia wspólnego biletu na linii wołomińskiej. Wiesław Witek, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego, podsumowuje stan rozmów krótko – Zapowiadałem, że wspólny bilet na linię wołomińską wróci, i on wraca. Ustalenia na temat wspólnego biletu w trzech gminach są mocno zaawansowane.

Wszystko wskazuje na to, że wynik rozmów będzie zadowalający dla pasażerów linii wołomińskiej, ale nie tylko. Wspólna oferta KM i ZTM obejmie linię do Zagościńca w II strefie – zarówno od przystanku Warszawa Zacisze-Wilno, jak i Warszawa Mokry Ług (gdy wróci tam ruch).

W październiku Rada Powiatu Wołomińskiego przyjęła uchwałę w sprawie przekazania zadania transportu zbiorowego Warszawie w części dotyczącej wprowadzenia zintegrowanej komunikacji. Podział kosztów pomiędzy Warszawą a powiatem będzie kształtował się w proporcjach 60:40.W uchwale jest mowa o gminach Kobyłka, Zielonka i Wołomin, nie ma natomiast słowa o Ząbkach, które wcześniej wycofały się ze wspólnego biletu.

Brak Ząbek w uchwale Rady Powiatu Wołomińskiego dyrektor Witek skomentował w ten sposób – O Ząbkach dzisiaj nic nie mówimy. Mają I strefę, ludzie korzystają z autobusów, więc trudno zastosować to samo przeliczenie.

Zgodnie z uchwałą powiat przekaże odpowiednie środki na sfinansowanie wspólnego biletu. Środki w ramach dofinansowania nie będą małe. W przyszłym roku sam powiat przekaże 700 tys. zł, a od roku 2017 kwota wzrośnie do miliona złotych. To jednak nie jest całkowity koszt wspólnego biletu. Brakującą kwotę powiat ma pozyskać od gmin powiatu.

Przygotowane porozumienie ZTM z powiatem wołomińskim mówi o czasie obowiązywania wspólnego biletu od 1 grudnia 2015 roku do końca roku 2019. Porozumienie zostanie podpisane natychmiast po uzyskaniu odpowiednich zgód rad gmin powiatu na zawarcie porozumień z powiatem wołomińskim. Ma się to stać w najbliższym tygodniu.

Czy i tym razem Ząbki storpedują wspólny bilet? Raczej tak się nie stanie. Na 26 listopada zwołano posiedzenie Rady Miasta Ząbki. W planie jest przyjęcie uchwały „w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015” lecz z projektu nie wynika zwiększenie dotacji. Również w sprawozdaniu Burmistrza nie ma informacji o prowadzonych rozmowach z powiatem wołomińskim.

Przypomnijmy, ze wspólny bilet aglomeracyjny ZTM-KM kosztował budżet miasta Ząbki w 2012 roku 900 tys. złotych, a jego utrzymanie w 2013 roku miało kosztować dodatkowo 500-600 tys. zł (według wyliczeń z 2012 roku Radnego Miasta Pana Roberta Świątkiewicza).

Być może Ząbki „otrzymają” wspólny bilet KM-ZTM bez dodatkowej dopłaty do obecnej kwoty płaconej za I strefę autobusów ZTM w Ząbkach (w ramach obecnego porozumienia z ZTM). Ząbki mają dużą siłę przetargową, bo wspólny bilet KM-ZTM na linii wołomińskiej nie może „ominąć” Ząbek, nawet przy twardym stanowisku „nie damy ani złotówki więcej”.

Za takim rozwiązaniem przemawia milczenie Urzędu Miasta, enigmatyczne wypowiedzi na temat sytuacji Ząbek przedstawicieli ZTM (Mają I strefę…) i brak Ząbek w uchwale Rady Powiatu Wołomińskiego.

Jeśli tak się stanie, będzie to sukces negocjacyjny Pana Burmistrza Roberta Perkowskiego i urzędników miejskich.

(foto: materiały promocyjne KM)

Facebooktwitterlinkedin