Main Menu

Szkoła średnia w Ząbkach? Dlaczego nie?

Facebooktwitterlinkedin

Szkoła średnia w ZąbkachOd lat toczą się dyskusje o tym, że w Ząbkach brakuje szkół. Mamy już trzy państwowe szkoły podstawowe, dwa państwowe gimnazja, jedno prywatne i dwie prywatne szkoły podstawowe. Brakuje szkoły średniej. Młodzież z Ząbek musi dojeżdżać do Warszawy, Zielonki, Marek lub Wołomina.

Jak zwykle na temat szkoły średniej w Ząbkach głosy są podzielone. Jedni uważają, że w tak dużym, prężnie rozwijającym się mieście powinna być szkołą średnia, inni są zdania, że nie ma takiej potrzeby.

Jaka szkoła średnia w Ząbkach? Liceum czy technikum?

Ktoś zapyta, a po co takie rozważania, przecież to jest nierealne. Otóż wcale nie jest nierealne. Po raz pierwszy zapytaliśmy miejskich urzędników, o to czy w Ząbkach będzie szkoła średnia, w kwietniu 2015 roku. Wówczas dowiedzieliśmy się, że trwają nieformalne rozmowy z Politechniką Warszawską w kwestii budowy Ośrodka Badawczo-Rozwojowego, przy którym mogłaby powstać szkoła średnia techniczna.

Pytanie o postępy w rozmowach dotyczących szkoły średniej w Ząbkach wysłaliśmy w sierpniu 2015 roku. Poprosiliśmy o udostępnienie korespondencji ze Starostą Powiatowym, Wojewodą i innymi jednostkami, dotyczącej budowy  Ośrodka Badawczo-Rozwojowego i średniej szkoły technicznej w Ząbkach.

Szkoła techniczna razem z Politechniką

W odpowiedzi otrzymaliśmy Wniosek do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Wołomińskiego, wysłany do Starostwa Powiatowego w dniu 31 sierpnia 2015 roku, którego jednym ze zgłoszonych zadań jest budowa szkoły średniej na terenie Miasta Ząbki. Dowiedzieliśmy się również, że w dalszym ciągu trwają nieformalne rozmowy z Politechniką Warszawską w sprawie budowy  Ośrodka Badawczo-Rozwojowego.

Oba wspomniane obiekty mogą powstać w rejonie ulic Kochanowskiego i Drewnickiej, na terenie będącym we władaniu Marszałka Województwa Mazowieckiego. Budowa na tym terenie ośrodka i szkoły jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Starostwo Wołomińskie podejmie decyzję

Decyzję o utworzeniu szkoły średniej może podjąć Starostwo Powiatowe, bo to jest jego zakres kompetencyjny. Starostwu także podlegają działające na jego terenie szkoły średnie. Urząd Miasta Ząbki może jednak zabiegać o utworzenie szkoły na terenie miasta, co jak widać ze złożonych dokumentów, robi.

Powstanie w Ząbkach szkoły średniej, a zwłaszcza liceum ogólnokształcącego, byłoby dobrym uzupełnieniem ścieżki edukacyjnej młodych ząbkowian i wzbogaciłoby kulturotwórcze środowisko naszego miasta.

Na otwierającej ilustracji (źródło: Google Map) zaznaczyliśmy obszar gdzie, być może powstanie siedziba szkoły średniej w Ząbkach.

Facebooktwitterlinkedin