Main Menu

Betlejemskie Światło Pokoju zawita do Ząbek! Przyjdź! Weź do domu!

Facebooktwitterlinkedin

Mieszkańcy Ząbek czekają na Betlejemskie Światło Pokoju

Harcerze z 7 DHiGZ „Tajemnica” przywożą do Ząbek Betlejemskie Światło Pokoju i przekazują je mieszkańcom miasta. Przyjdź w niedzielę, 20 grudnia, o godzinie 16:00 do parku miejskiego. Stąd Światło Pokoju rozpocznie drogę na wigilijne stoły mieszkańców Ząbek. Zabierz do domu płomyk pokoju.

Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei – tradycyjnie stawiane jest na wigilijnym stole.

W grudniowe dni skauci z całego świata przygotowują się do przyjęcia symbolu pokoju i pojednania – Betlejemskiego Światła Pokoju.

Historia zaczyna się w Betlejem

Właśnie tam ponad dwa tysiące lat temu narodził się Jezus Chrystus. W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. Od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat. Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę zatrzymać się, powstrzymać złość i gniew. W 28-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, świadectwo wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.

Ząbkowscy harcerze zapraszają mieszkańców Zabek

Betlejemski Ogień umacnia braterstwo i współpracę dla dobra człowieka

Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności”. Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy.

Każdego roku dziewczynka lub chłopiec odbiera Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło transportowane jest do Wiednia za pośrednictwem Austrian Airlines. W Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.

Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 roku. Tradycją stało się, że ZHP otrzymuje Światło od austriackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji, raz w Polsce.

Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Danii.

„Zauważ człowieka” to hasło przyświecające tegorocznej sztafecie Betlejemskiego Światła Pokoju

XXI wiek to czas globalizacji i licznych osiągnięć techniki. Owocem ich jest coraz szybsze i nie zawsze łatwiejsze życie codzienne. W tych warunkach o wiele łatwiej zgubić drogę, którą każdy człowiek podąża w rodzinie czy społeczeństwie. Człowiek jest zmuszony prosić o pomoc drugiego człowieka. Nie przychodzi mu to łatwo. Trudno zwrócić się do kogoś z prośbą o dobre słowo, o poradę, życzliwe wysłuchanie i zainteresowanie się naszymi sprawami. Wielu ludzi samotnych, starszych, a często i chorych czeka na to, aby ktoś się nimi zainteresował i pomógł. Trzeba wielkiej wrażliwości, aby ich dostrzec w tłumie. Czekają na człowieka, który ich zrozumie, nie zlekceważy i chętnie pomoże. Są również i tacy, którzy nie chcą ujawnić swoich potrzeb, nieraz bardzo ważnych i pilnych. Ukrywają je. Czasami może to płynąć z ambicji, często z nieśmiałości. A może delikatność nakazuje im ukrywanie swoich potrzeb? Takich ludzi niełatwo dostrzec. Trzeba ich po prostu szukać.

Harcerze ZHP, przekazując Betlejemskie Światło Pokoju pragną uwrażliwić wszystkich na potrzeby współczesnego człowieka, byśmy proszącym radośnie spieszyli z pomocą, milczących w cierpieniu dostrzegli, a ukrywających się odnajdywali i okazywali im pomoc.

Niech Betlejemski Ogień umacnia braterstwo i współpracę dla dobra człowieka – nie tylko podczas Świąt Bożego Narodzenia, ale i całego nadchodzącego roku. Niech obudzi i pogłębi w nas wrażliwość na cudze potrzeby.

(opr. na podstawie materiałów ZHP)

Facebooktwitterlinkedin