Main Menu

Przypominamy! Nowe rachunki bankowe Urzędu Miasta Ząbki!

Facebooktwitterlinkedin

Rachunki bankowe Urzędu Miasta Ząbki

W związku z upadkiem SK Banku nastąpiła zmiana banku obsługującego Urząd Miasta Ząbki na Bank Polska Kasa Opieki S.A. Zmieniły się rachunki bankowe. Urząd Miasta Ząbki prosi o dokonywanie opłat na nowe rachunki.

Podstawowy rachunek bankowy Urzędu Miasta Ząbki prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.:

26 1240 1053 1111 0010 5774 5326

pozostałe rachunki:

 

Opłata za gospodarowanie odpadami-opłata za śmieci: 22 1240 5703 1111 0010 6576 9125

 

Wadia: 90 1240 5703 1111 0010 6576 9356

 

Udostępnienie danych osobowych: 68 1240 5303 1111 0010 6576 9558

 

Przypominamy, że również jednostki Miasta – m.in. szkoły i przedszkola – i spółki miejskie, które dotychczas korzystały z usług SK Banku, mają nowe rachunki bankowe. Zwróćcie uwagę na jakie rachunki wpłacacie pieniądze.

Korzystający z przelewów internetowych powinni pamiętać o zmianie zapisanych w pamięci aplikacji rachunków.

Nie róbcie przelewów “na pamięć”. Sprawdzajcie numery kont.

(źródło: UM Ząbki)

Facebooktwitterlinkedin