Main Menu

Łatanie dziur w ząbkowskich ulicach! Zgłoś dziurę w jezdni!

Facebooktwitterlinkedin

DSC_7267

Po ataku zimy ząbkowskie ulice są w fatalnym stanie. Na niektórych fragmentach jest tak wiele dziur, że nie można ich wyminąć. Wyrwy niszczą felgi, opony i zawieszenia. Od dziś na ulicach Ząbek można spotkać ekipy łatające dziury.

Krótka zima dobiegła końca. Poprawiły się warunki na drogach. Po nagłym i krótkotrwałym „ataku” zimy zostały dziury w jezdniach. Już dziś (27 stycznia) na ulicach można było spotkać ekipę z UM Ząbki, łatającą wyrwy w jezdniach. Z ratusza wyruszyła również ekipa inwentaryzacyjna, której zadaniem jest „odnajdywanie” dziur w ząbkowskich drogach.

Ekipa remontowa, to dwóch panów w kamizelkach z napisem „Urząd Miasta Ząbki”, samochód marki żuk, palnik i masa w beczce. Łatają dziury metodą na zimno, czyli z użyciem zimnej MMA (mieszanki mineralno-asfaltowej powszechnie nazywanej „asfaltem”). Taki sposób łatania dziur jest polecany do napraw zimowych. Niestety łatanie dziur na zimno nie jest trwałe i daje gwarancję tylko na ok. pół roku. Przed nałożeniem mieszanki dziura jest zwykle czyszczona z wody i odłamków. Gdy ubytek jest już wypełniony masą, powierzchnia jest wyrównywana. Można to robić ręcznie, przy użyciu łopaty.

Ekipa inwentaryzacyjna zbiera informacje, gdzie są dziury w ząbkowskich drogach. W miejscach wskazanych przez tę ekipę, dziury zostaną doraźnie załatane.

Uwaga kierowcy z Ząbek! Pracują na jezdni!

Naprawianie dziur w jezdni nie wymaga zmian organizacji ruchu w trakcie naprawy nawierzchni drogi, lecz ludzie pracujący na jezdni, spowolnią płynność ruchu w każdym miejscu gdzie będą.

Dziury drogowe mogą być przyczyną uszkodzenia opon, felg lub zawieszenia pojazdów. Mogą też być przyczyną wypadków drogowych i to zarówno tych z udziałem pieszych jak i samych pojazdów.  Dlatego ważne jest aby zarządcy wywiązywali się ze swoich ustawowych obowiązków.

Do kogo się zwrócić w przypadku uszkodzenia auta?

Zarządca drogi  w świetle polskiego prawa jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniego stanu nawierzchni. Do obowiązków tych należy między innymi zapewnienie właściwego stanu dróg i chodników (art.20.pkt 4: Do zarządcy drogi należy w szczególności utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą).

Jeżeli przytrafi Wam się wjechać w dziurę w jezdni i uszkodzić oponę, felgę, bądź zawieszenie należy:

  • ustalić szczegółowo miejsce zdarzenia, jaka miejscowość, ulica, bądź numer drogi. Jeżeli nie ma wyraźnego oznaczenia to najlepiej wezwać policję
  • zrobić we własnym zakresie zdjęcia dziury w jezdni, uszkodzeń samochodu, samochodu przy dziurze i ubytku na drodze z odniesieniem do okolicy.
  • Dobrze jest powiadomić służby, policję bądź straż miejską, ale nie jest to konieczne. Nie zawsze policja będzie chciała przyjechać na miejsce zdarzenia, ale na nasze wyraźne żądanie ma taki obowiązek. Pamiętaj, od tego jak dobrze udokumentowane zostaną okoliczności zdarzenia zależy wypłata późniejszego odszkodowania.
  • jeżeli są świadkowie koniecznie weź od nich oświadczenie, bądź wymień się numerem telefonu.

Trzeba ustalić kto ponosi odpowiedzialność za zaniedbanie w postaci dziury w jezdni, najczęściej jest to zarządca drogi.

Do kategorii zarządców dróg przepisy ustawy zaliczają przede wszystkim:

  • dla dróg krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,
  • dla dróg wojewódzkich – zarząd województwa,
  • dla dróg powiatowych – zarząd powiatu,
  • dla dróg gminnych – wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Kto wypłaci odszkodowanie?

Uszkodzenie pojazdu wskutek wjechania w dziurę w drodze może być powodem do ubiegania się o odszkodowanie za o uszkodzenie.

Podmiotem zobowiązanym do naprawienia szkody spowodowanej przez najechanie na dziurę w drodze jest zarządca drogi. Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007, Nr 19, poz. 115 ze zmianami) Zgodnie z art. 361 Kodeksu cywilnego, przysługujące nam odszkodowanie zasadniczo powinno odpowiadać wysokości doznanej szkody, co w skrócie oznacza, że mamy prawo do pełnego odszkodowania. Jeśli więc polisa OC zarządcy drogi przewiduje pewne ograniczenia co do wysokości odszkodowania (np. z powodu franszyzy czy udziału własnego), wówczas właściwy zarządu drogi winien nam dopłacić kwotę wynikającą z uszczuplenia ujętego przez zakład ubezpieczeń, niestety często zarządca nie chce dążyć do osiągnięcia porozumienia i wtedy trzeba wystąpić na drogę sądową.

Dziury w ząbkowskich jezdniach można zgłaszać telefonicznie pod numer 22 5109768.

                   (korzystaliśmy z materiałów: www.cito-kraków.pl)

Facebooktwitterlinkedin