Main Menu

Pechowa Powstańców! Odpowiedź PGK w sprawie awarii wodociągów!

Facebooktwitterlinkedin

DSCN2190

Trzy awarie wodociągów na Powstańców w ciągu niespełna dwóch tygodni. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Ząbkach, potwierdza, że takie awarie były. Co doprowadziło do uszkodzenia? Jakie działania podejmie PGK aby w przyszłości zapewnić odbiorcom stały dostęp do  wody? Na te pytania odpowiedział Prezes PGK w Ząbkach.

Odpowiedz PGK w sprawie awarii wodociągów w ul. Powstańców cytujemy w całości:

dotyczy: awarii wodociągowych na przewodzie w ul. Powstańców w Ząbkach.

          Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Sp. z o.o. potwierdza wystąpienie awarii na przewodzie wodociągowym w ul. Powstańców w Ząbkach. W dniu 18 stycznia awaria miała miejsce przy skrzyżowaniu z ul. Herberta, w dniu 21 stycznia na wysokości budynku Powstańców 2, natomiast w dniu 28 stycznia w pobliżu Powstańców 23. Ze względu na możliwości techniczne zamknięcia w dniach 18 i 21 stycznia pozbawiona była wody ta sama grupa mieszkańców, natomiast w dniu 28 stycznia zamknięty został inny rejon ul. Powstańców.

            W każdym przypadku przyczyną zaistnienia awarii było rozszczelnienie rurociągu na skutek skurczu i wysunięcia się przewodu z zacisku kształtki rurowo-kołnierzowej na skutek znacznej różnicy temperatur.

             Awarie zostały usunięte w czasie krótszym niż 12 godzin pomimo trudnych warunków atmosferycznych (niska temperatura).

           Przy usuwaniu awarii w dniu 28 stycznia ze względu na znaczny obszar wyłączenia i dodatnie temperatury zapewnione zostało zastępcze źródło wody w postaci beczkowozu.

           Występowanie zwiększonej ilości awarii wodociągowych w okresie zimowym jest zjawiskiem nieuniknionym i trudnym do wyeliminowania.

            Dla uniknięcia podobnych sytuacji w przyszłości i zmniejszeniu zasięgu wyłączeń planowane jest połączenie sieci w ulicach od ul. Powstańców wzdłuż tzw. Ulicy Nowoprojektowanej wraz z wykonaniem węzłów przełączeniowych w ul. Powstańców co znacznie poprawi warunki zaopatrywania w wodę jak również zmniejszy zakres wyłączeń podczas awarii sieci w ul. Powstańców.

Podpisano Prezes Zarządu Janusz Tomasz Czarnogórski”

W powyższym piśmie nie ma informacji, kiedy nastąpi połączenie sieci w ulicy Powstańców z siecią w tzw. ulicą Nowoprojektowaną. Czy mieszkańców ulicy Powstańców i okolicznych ulic czeka kolejna zima i kolejne awarie przewodów wodociągowych? A może jeszcze przez kilka lat mieszkańcy południowej części Ząbek, będą z trwogą patrzeć na termometr zimą? Plany, planami a mieszkańcy Ząbek płacą za wodę i mają prawo wymagać, aby zawsze była w ich kranach!

Facebooktwitterlinkedin