Main Menu

Będą konsultacje społeczne w sprawie bezpieczeństwa w Ząbkach!

Facebooktwitterlinkedin

DSC_0548

16 lutego o godzinie 12:00 w Urzędzie Miasta Ząbki odbyło się spotkanie konsultacyjne na temat bezpieczeństwa w Ząbkach. Inicjatorem spotkania był Komendant Powiatowy Policji w Wołominie podinspektor Marek Ujazda. Będą kolejne konsultacje dotyczące bezpieczeństwa w Ząbkach.

Na spotkaniu oprócz komendantów Policji z Wołomina i z Ząbek oraz komendanta ząbkowskiej Straży Miejskiej byli przedstawiciele jednostek oświatowych, przedstawiciele administracji osiedlowych, kilku mieszkańców. Był też burmistrz i wiceburmistrz Ząbek.

Podczas spotkania w Urzędzie Miasta Ząbki, Komendant Policji w Ząbkach, Pan Dariusz Korzeń, omówił stan bezpieczeństwa w mieście na podstawie popełnionych tu wykroczeń i wypadków. Z przedstawionego raportu wynika, że zmniejszyła się, rok do roku, liczba przestępstw popełnianych w Ząbkach i jednocześnie wzrosła wykrywalność. Ząbki w konfrontacji z innymi miastami powiatu wołomińskiego, o zbliżonej liczbie ludności i terytorium, pod względem bezpieczeństwa i poprawy bezpieczeństwa zajmują pierwsze miejsce.

Spotkanie w Urzędzie Miasta Ząbki, było pierwszym z serii spotkań konsultacyjnych. Kolejne konsultacje będą organizowali dzielnicowi w swoich rejonach. Na razie nie znamy terminów tych spotkań. Będziemy na bieżąco informowali o terminach spotkań konsultacyjnych w poszczególnych rejonach.

Konsultacje społeczne zaproponowane przez Komendę Policji w Wołominie mają na celu stworzenie mapy (zagrożeń) bezpieczeństwa w Ząbkach. Chodzi o wskazanie miejsc, które są niebezpieczne zdaniem mieszkańców. Policja zna miejsca niebezpieczne lecz teraz chce dowiedzieć się od mieszkańców, które miejsca oni uważają za niebezpieczne. Mapy będą aktualizowane co trzy miesiące. Koordynatorem projektu jest Komendant Powiatowy Policji.

Obecni na spotkaniu w Urzędzie Miasta Ząbki podali kilka lokalizacji miejsc niebezpiecznych. Poruszono też kilka tematów ważnych dla bezpieczeństwa w Ząbkach. Uczestnicy spotkania pytali o sprawy organizacyjne, o możliwość zwiększenia zatrudnienia w komendzie w Ząbkach, o możliwość zwiększenia liczby patroli patrolujących miasto codziennie. Poruszono sprawy bezpieczeństwa na chodnikach i ścieżkach rowerowych.

Jednym z ważnych tematów, które zostały poruszone podczas tego spotkania, był temat nie zgłaszania spraw policji. Okazało się, że mieszkańcy Ząbek, nie chcą zgłaszać na policję wielu spraw, ponieważ obawiają się, że ich dane osobowe zostaną przekazane osobie, której dotyczy zgłoszenie. Komendant Powiatowy Policji Pan Marek Ujazda stwierdził, że takie zdarzenia nie mogą mieć miejsca. Jeśli się przypadkiem zdarzą, to sprawę należy natychmiast kierować do niego osobiście, bo żaden policjant nie może ujawniać danych zgłaszającego. Jeśli tak się zdarzy, to osoba ujawniająca dane zgłaszającego, nie może pracować w policji. Ponadto zaproponowano wszystkim, którzy obawiają się zgłaszać na policję różne sprawy, aby korzystali z numerów alarmowych 112 lub 997. Wówczas dane zgłaszającego będą w systemie lecz nie będą dostępne dla patrolu, który wyjedzie na daną interwencję.

Na spotkaniu ustalono, że o miejscach, które według mieszkańców Ząbek są niebezpieczne, można informować Komendanta Policji w Ząbkach przesyłając mail z informacją o miejscu niebezpiecznym pod adres: dariusz.korzen@ksp.policja.gov.pl  lub bezpośrednio do Komendy Powiatowej.

Miejsca niebezpieczne będzie można również wskazywać na spotkaniach z dzielnicowymi. Jeśli dobrze zrozumieliśmy intencje pomysłodawców, to spotkania z dzielnicowymi będą się odbywały cyklicznie. Dla mieszkańców jest to o tyle istotne, że będą mieli możliwość poznania dzielnicowego w swoim rejonie i powiedzieć o swoich obawach i oczekiwaniach dotyczących bezpieczeństwa w mieście.

Już dziś idąc za przykładem Komendantów Policji w Wołominie i w Ząbkach, zapraszamy mieszkańców aby uczestniczyli w konsultacjach organizowanych przez dzielnicowych. Będziemy informowali o terminach kolejnych spotkań. Mamy nadzieję, ze dzielnicowi będą ustalali godziny spotkań z mieszkańcami tak, aby jak największa liczba osób mogła na nie przyjść. Taka sugestia była również przekazana Komendantom Policji na spotkaniu w UM Ząbki.

Wierzymy, ze dzielnicowi nie powtórzą błędu Komendanta Powiatowego Policji, który spotkanie zorganizował w dzień roboczy o godzinie 12:00, co wykluczyło z obecności wielu mieszkańców Ząbek zainteresowanych tematem spotkania. Mamy nadzieję, że było to biurokratyczne przyzwyczajenie, a nie celowe działanie.

Z przykrością jednak trzeba stwierdzić, że spotkanie było chaotyczne, nie przemyślane, brakowało prowadzącego i planu spotkania. Tylko dzięki interwencji jednej z uczestniczek udało się zrealizować cel spotkania, czyli wskazać miejsca niebezpieczne na terenie Ząbek.

Facebooktwitterlinkedin