Main Menu

Kolejny „spadochroniarz” w miejskiej spółce? Co ukrywa Czarnogórski?

Facebooktwitterlinkedin

maxresdefault

W styczniu 2016 roku powołano nowego prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Ząbkach.  Po raz kolejny prezes nie został wyłoniony w drodze konkursu lecz wskazany przez pełniącego, w imieniu mieszkańców Ząbek funkcję właściciela, burmistrza Roberta Perkowskiego. Czy powołany bez konkursu prezes spełnia wymogi jakie powinien spełniać menedżer na tak kluczowym stanowisku?

Janusz Tomasz Czarnogórski człowiek bez życiorysu czy człowiek, który wstydzi się swojego życiorysu?

Nowy prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalne to bardzo tajemnicza osoba. Od lat w polityce jako radny powiatowy, przez krótka chwilę wiceburmistrz Tłuszcza, przez chwilę Członek Zarządu MPK w Wołominie, a jego życiorysu nie ma w Internecie. Nigdzie nie chwali się jakie prestiżowe uczelnie skończył, w wywiadach powołuje się na ukończenie kursów, lecz gdy poprosiliśmy o przedstawienie życiorysu tego Pana, napotkaliśmy ogromny opór. Najpierw nie udzielono nam żadnej odpowiedzi. Po przypomnieniu odesłano nas do opublikowanej 25 stycznia tego roku, na stronie PGK noty biograficzne Prezesa – nota, która jest obecnie na stronie została poprawiona i uzupełniona. Na kolejną prośbę o życiorys nikt nie odpowiedział. Za to gdy poprosiliśmy o CV Pana Czarnogórskiego, odpowiedz otrzymaliśmy następnego dnia rano! Odpowiedz od radcy prawnego Roberta Świątkiewicza – tym, którym nazwisko Pana radcy wydaje się znajome, przypominamy, że jest on Radnym Miasta Ząbki. Z odpowiedzi pana radcy dowiedzieliśmy się, że pewne dane z CV objęte są ochroną, a informacje, o które poprosiliśmy może nam „udostępnić wyłącznie sam autor cv w trybie prywatnym”.

Co ma do ukrycia pan Czarnogórski, że tak pilnie strzeże swojego życiorysu? Dlaczego właściciel miejskiej spółki, Urząd Miasta Ząbki powołał właśnie jego na tak ważne, menedżerskie stanowisko? Czym wyróżnia się Janusz Tomasz Czarnogórki? Czy spełnia wszystkie wymagania jakie Miasto powinno stawiać osobie na tak ważnym stanowisku?

Wymagania stawiane Prezesowi PGK w Ząbkach

W grudniu 2011 roku burmistrz Ząbek, Pan Robert Perkowski informował na swojej stronie internetowej,  że Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej “jest bardzo ważnym ogniwem miasta, dlatego należy szczególnie starannie dobrać osobę zarządzającą  (..) PGK potrzebuje prezesa, który pomoże rozwijać nasze miasto i w pełni profesjonalnie zadba o interesy mieszkańców”. Jak do tego opisu ma się osoba obecnego prezesa, pana Czarnogórskiego?

W konkursie na stanowisko prezesa PGK w roku 2011 (to ostatni konkurs, w którym wybierano prezesa, kolejni byli wskazywani bez konkursu) stawiano wymagania, jakie musi spełniać kandydat,  m.in. wyższe wykształcenie, 5 lat doświadczenia zawodowego, biegła obsługa komputera i aplikacji biurowych, dyspozycyjność, biegła znajomość Kodeksu spółek handlowych, ustawy o gospodarce komunalnej oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. “Wymagania pożądane” to natomiast “wykształcenie techniczne lub ekonomiczne”, “znajomość zasad rachunkowości” oraz “doświadczenie w pracy w jednostce komunalnej lub jednostce samorządu terytorialnego”. Czy pan Czarnogórski spełnia te kryteria?

Wszyscy partyjni koledzy Pana prezesa PGK w Ząbkach, chętnie podają informacje dotyczące zarówno swojego wykształcenia jak i przebiegu pracy zawodowej. Pan Janusz Tomasz Czarnogórski będący w polityce od wielu lat unika tego jak ognia. Mgliście mówi o wykształceniu nie podając nazw uczelni ani trybu uzyskania wykształcenia (dzienne/zaocznie). Wspomina o pracy w różnych jednostkach zarówno oświatowych jak i samorządowych, nie podaje jednak dat. Nie widać, aby pan Czarnogórski, w którymś miejscu pracował przez dłuższy czas. Być może jako nauczyciel pracował najdłużej, ale danych o tym zajęciu pana Prezesa również nie mamy. Faktem jest, że kolejne funkcje piastował przez jedną kadencję lub krócej.

Fakty z życiorysu

Z informacji dostępnych w Internecie wiemy, że pan Janusz Tomasz Czarnogórski urodził się w 1967 roku w Wołominie. Uczęszczał do Technikum elektryczno-elektronicznego w Warszawie (1987 rok). Kolejna szkoła średnia to Liceum Ogólnokształcące w Tłuszczu – czyżby w pierwszej nie „zrobił matury”. Następnie Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie – w jakim trybie uzyskał dyplom i jaki, brak informacji. Również mgliste informacje dotyczące przebytych kursów, brak informacji kto organizował te kursy.

Informacje dotyczące kariery zawodowej pana Prezesa rozpoczynają się od pracy jako nauczyciel historii w Zespole Szkół w Tłuszczu. Następnie wiceburmistrz Tłuszcza (na pewno w latach 2008-2010),  Członek Zarządu MPK w Wołominie (2012-2014). Radny powiatu wołomińskiego okręgu Tłuszcz-Jadów- Starachówka od 2010 roku.  Obecnie członek komisji edukacji sportu i turystyki. W 2014 roku w wyborach samorządowych, nie udało się panu Czarnogórskiemu zdobyć fotel burmistrza Tłuszcza.

„Racja jest jak dupa – każdy ma swoją”

To ulubiony cytat Czarnogórskiego, który zamieścił na swoim profilu na jednym z portali społecznościowych. Interesujące? Oddajmy więc mu głos. Tak opisuje swoją „biografię” i osiągnięcia (pisownia oryginalna).

Mam 44 lata, moja żona Elżbieta – jest nauczycielką języka angielskiego, syn Jan – studentem.

Jestem rodowitym tłuszczaninem. Z wykształcenia historykiem i absolwentem podyplomowych studiów z zakresu Zarzadzania i Marketingu oraz Przedsiębiorczości. Przez 18 lat pracowałem jako nauczyciel w szkołach na terenie Gminy Tłuszcz, byłem zastępcą dyrektora w Zespole Szkół, a także dyrektorem prywatnej szkoły policealnej w Warszawie.

Od 2007 r. byłem zastępcą burmistrza w Gminie Tłuszcz. Zajmowałem się m.in. pozyskiwaniem środków zewnętrznych, ochroną środowiska oraz inwestycjami  – “Moje boisko-Orlik 2012”, “Biały Orlik”, ”Czas na selekcję”, projekty z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , z programu LEADER.

Jestem jednym z inicjatorów powstania w 2009 r. Lokalnej Grupy Działania Równiny Wołomińskiej z Programu LEADER – w której piastuję stanowisko przewodniczącego Rady. W 2010 r. z mojej inicjatywy podpisana została umowa o wzajemnej współpracy i wymianie doświadczeń pomiędzy Gminą Tłuszcz, a hiszpańską LGD Alrarria Conquense.

W Radzie Powiatu Wołomińskiego pracuję w Komisji Edukacji, Sportu, Kultury i Pamięci Narodowej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa gdzie jestem przewodniczącym. Obecnie od 1 września 2011 powróciłem do pracy w Zespole Szkół w Tłuszczu – gdzie uczę historii oraz podstaw przedsiębiorczości,

„Biografia” urywa się w roku 2011. Czyżby kolejne lata nie były interesujące i nie ma się czym chwalić?

Sami swoi

Wbrew zapewnieniom burmistrza Ząbek o potrzebie szczególnie starannego doboru prezesa PGK, kolejni prezesi to „ spadochroniarze” partyjni. Na fotelu prezesa PGK zasiadali już Jacek Sasin, Piotr Uściński, a teraz Janusz Tomasz Czarnogórski. Poseł Sasin pełnił obowiązki prezesa PGK przez kilka miesięcy w 2010 i 2011 roku, kiedy Piotr Uściński zrezygnował, ponieważ został wybrany na stanowisko starosty. O prezesie Uścińskim pisaliśmy TU. Przy okazji, potwierdziły się nasze przypuszczenia dotyczące Piotra Uścińskiego, że funkcja prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Ząbkach była tylko przerwą w karierze politycznej.

Czy kolejny prezes PGK w Ząbkach to „spadochroniarz” i  po najbliższych wyborach samorządowych będzie kontynuował karierę polityczną? Okaże się po wyborach.

Czekamy na przesłanie życiorysu obecnego prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Ząbkach aby móc potwierdzić, że to najlepszy kandydat na to ważne stanowisko.

Facebooktwitterlinkedin