Main Menu

Nie ma egzaminów na prawo jazdy! Do odwołania!

Facebooktwitterlinkedin

L-ka 1

Dziś (25 luty) nie przeprowadzano egzaminów na prawo jazdy. Nie było do tego podstaw prawnych. Rozrządzenie MIiB wygasło wczoraj, a nowe opublikowano dopiero dzisiaj około godziny dwunastej. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego wydał specjalny komunikat.

Komunikat dla zdających na prawo jazdy 

W związku z nieterminowym opublikowaniem przez właściwe ministerstwo Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego na terenie Mazowsza nie mają możliwości prawnej przeprowadzenia dziś – w dniu opublikowania dokumentu (25 lutego) – egzaminów na prawo jazdy żadnej kategorii. Ostatecznie przyjęta przez stronę rządową treść rozporządzenia została opublikowana dopiero dziś po godz. 10:00 (wcześniejsze dokumenty obowiązywały do północy – końca 24 lutego 2016 r.).

Urząd marszałkowski zwrócił się do mazowieckich WORD-ów z prośbą o jak najszybsze przystąpienie do egzaminowania, po wnikliwym zapoznaniu się egzaminatorów z nowymi przepisami.Komunikat

WORD-y zostały również poproszone o zgłaszanie do urzędu marszałkowskiego wszelkich wątpliwości interpretacyjnych dotyczących nowych przepisów w celu jak najszybszego ich wyjaśnienia. Analiza nowego dokumentu jest procesem niezbędnym w zapewnieniu ujednoliconych standardów egzaminacyjnych w województwie. Przeprowadzanie egzaminów bez gruntownego zapoznania się z nowymi przepisami przez egzaminatorów mogłoby skutkować szeregiem nieprawidłowości formalnych w przebiegu egzaminów i narazić osoby zdające na szereg niepotrzebnych problemów.

Mazowieckie WORD-y przystąpią do egzaminowania natychmiast po zapoznaniu się z nowymi przepisami.

Marta Milewska

Rzeczniczka Prasowa

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Aktualizacja 26 luty 2016 – Egzaminy od piątku odbywają się już normalnie. Zaległości – na Mazowszu ok. 500 osób – będą “odrabiane” w sobotę i niedzielę (27 i 28 lutego 2016).

Facebooktwitterlinkedin