Main Menu

„Nie ukarzę własnego pracodawcy”! O odśnieżaniu w Ząbkach słów kilka

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

DSC_0354

Synoptycy nie pozostawiają złudzeń. Kolejnego ataku zimy w tym roku nie będzie. Zima gościła u nas krótko lecz wryła się w pamięć mieszkańców Ząbek za sprawą nie odśnieżanych ulic i chodników. Miejscy urzędnicy nie mają sobie w tym względzie nic do zarzucenia. Cytujemy list z UM Ząbki.

Zima zagościła w tym roku tylko przez chwilę w naszym mieście. Mimo, że krótka sprawiła wielki problem nie tylko mieszkańcom ale również włodarzom Ząbek. Przez kilka dni spadło sporo śniegu i jak zauważyli mieszkańcy Ząbek nie był on odśnieżany. I to zarówno z ulic jak i z chodników. Ze swoich obowiązków nie wywiązywali się właściciele nieruchomości oraz służby miejskie.

Tylko kilka razy mieszkańcy widzieli pracujące w mieście pługi. Zapytaliśmy miejskich urzędników dlaczego miasto nie było odśnieżane  i czy dalej to pracownicy Urzędu Miasta Ząbki, w ramach podpisanego porozumienia, sprzątają ulice będące w zarządzie powiatu. Oto odpowiedz:

„Odpowiadając na Państwa pismo, informuję, ze drogi gminne naszego miasta podzielone są na trzy kategorie dróg:

– I kategoria: drogi o dużym znaczeniu komunikacyjnym, znacznie obciążone ruchem;

– II kategoria: pozostałe drogi utwardzone;

– III kategoria: drogi gruntowe.

Miasto Ząbki posiada podpisane umowy z Wykonawcami zewnętrznymi na utrzymanie jezdni i chodników na drogach gminnych. Pomimo powyższego posiada własny sprzęt i pracowników, dzięki czemu w dużej mierze realizuje zadania we własnym zakresie. Należy podkreślić, że drogi objęte SA całodziennym monitoringiem, dzięki czemu nasze działania charakteryzują się zrównoważonym działaniem.

W odniesieniu do ilości podejmowanych  akcji informujemy, że za miesiąc listopad, grudzień 2015 i styczeń 2016 r. przedstawia się następująco:

– w miesiącu ;listopad 2015 r., nie prowadzono żadnej akcji;

– w miesiącu grudzień 2015 r., na drogach I kategorii przeprowadzono 2 akcje;

– w miesiącu styczniu 2016 r., na drogach I i II kategorii przeprowadzono łącznie 26 akcji. (firma zewnętrzna przeprowadziła 6 akcji, resztę realizowano we własnym zakresie).

Na chodnikach firma zewnętrzna realizowała zadania 2 razy. Resztę działań realizowało Miasto we własnym zakresie.

Jednocześnie nadmieniam, że Miasto Ząbki nie realizuje działań jakie Starosta Powiatu Wołomińskiego powinien realizować na drogach powiatowych. Obecnie nie posiadamy porozumienia w zakresie utrzymania czystości na drogach powiatowych, które pozwalałoby wyręczyć Starostę z zadań jakie winien realizować na drogach powiatowych.

Ponadto informuję, że w ramach podjętych działań związanych z opadami śniegu, czego następstwem było zaleganie śniegu na chodnikach oraz ich niezadowalający stan pod względem bezpiecznego przemieszczania się, funkcjonariusze Straży Miejskiej zmierzali do zminimalizowania zagrożeń z tym związanych. Podejmowano interwencje przy ulicach: Mazowiecka, Wojska Polskiego, Kolejowa, 11-Listopada, Powstańców, Szwoleżerów, Kołłątaja, 3-go Maja, Wiosenna, Targowa,  Sikorskiego, Stefczyka, Traugutta, Skorupki, Batorego, Wolności. W większości w/w przypadków chodniki zostały posypane piaskiem lub odśnieżone na bieżąco, w innych przypadkach niezbędne były dodatkowe kontrole, które przyniosły zamierzone rezultaty. Nadmieniam, iż wszystkie nieprawidłowości dotyczące nieodśnieżania, nie odlodzenia chodników w kontrolowanych rejonach, a należących do Urzędu Miasta w Ząbkach przekazywano na bieżąco za pośrednictwem dyżurnego Straży Miejskiej do Referatu Drogownictwa i Komunikacji Miejskiej.

Podpisano Burmistrz Miasta Ząbki Robert Perkowski”

ulica w Ząbkach zima 2016

Ulica w Ząbkach zima 2016

Wnioski nasuwają się same

Z naszych obserwacji i z komentarzy mieszkańców Ząbek wiemy, że w tym roku w wielu miejscach w mieście zalegał śnieg na chodnikach i nie były odśnieżone ulice, ani drogi gminne I kategorii, ani drogi będące w zarządzie powiatu. Straż Miejska nie może prawidłowo wywiązywać się z zadań dotyczących kontroli przy nieprawidłowościach dotyczących nieodśnieżania, bo jak mówią sami, w nieoficjalnych rozmowach: „nie ukarzę własnego pracodawcy” – Urzędu Miasta Ząbki. Konflikt interesów w najczystszej formie. Od razu wiadomo, że miasto jako podmiot odpowiedzialny za sprzątanie stoi ponad wszystkimi innymi do tego zobowiązanymi.  To Miasto powinno odśnieżać i sprzątać największą ilość chodników w Ząbkach – zgodnie z obowiązującym prawem, jeśli chodnik nie przylega bezpośrednio do nieruchomości, a jest oddzielony od niej pasem zieleni, to obowiązek sprzątania takiego chodnika, spoczywa na gminie.

Miasto nie wywiązywało się ze swoich obowiązków tej zimy. Nie wywiązał się również powiat. Aż strach pomyśleć co będzie gdy śnieg będzie padał przez kilka miesięcy, a nie tak jak było to ostatnio, przez kilka dni.

(foto: fotografikus.pl)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin