Main Menu

Stawiamy na rozwój! Forum Gospodarcze Powiatu Wołomińskiego!

Facebooktwitterlinkedin

Urząd Miasta Ząbki nie bierze udziału w Forum Gospodarczym Powiatu Wołomińskiego

17 lutego w Zielonce odbył się I Kongres Forum Gospodarczego Powiatu Wołomińskiego. Forum zostało powołane w styczniu tego roku z inicjatywy Starosty Wołomińskiego oraz środowisk gospodarczych powiatu. Zrzesza społeczników, samorządowców i przedsiębiorców, obecnie ponad 40 osób.

W spotkaniu wzięli udział m.in. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Prezes Fundacji Polskiego Kongresu Gospodarczego Waldemar Pawlak, przewodniczący Rady Fundacji Ormiańskiej Maciej Bohosiewicz, wiceprzewodniczący Polsko-Armeńskiej Izby Gospodarczej Hakap Bagodaserjan, przedstawicielka Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN Monika Fibich, zastępca dyrektora Polskiej Spółki Gazownictwa Mariusz Gilarski, członek zarządu Kolei Mazowieckich Dariusz Grajda, wiceprezes Grupy Momentum Krzysztof Hillar, dyrektorzy PGE Rejonu Wyszków, Legionowo i Mińsk Mazowiecki oraz inni goście. Na Kongres przybyli także burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu wołomińskiego oraz przedsiębiorcy reprezentujący Wołomiński Klub Biznesu, Izbę Gospodarczą Powiatu Wołomińskiego, Powiatowy Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości oraz Mazowieckie Forum Biznesu, Nauki i Kultury.

Gości przywitał starosta Kazimierz Rakowski: – Naszemu spotkaniu przyświeca jedna idea – mamy poznać siebie nawzajem i nauczyć się ze sobą współpracować na niwie społeczno-gospodarczej. Formuła kongresu zrodziła się w ubiegłym roku. Okazało się, że potrzeba nam takiej organizacji jak Forum Gospodarcze. Cieszę się, że włączyli się w to moi koledzy samorządowcy, burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu wołomińskiego. Nasz powiat ma ogromny potencjał gospodarczy. Wierzę w to, że będziemy tworzyć takie warunki, aby jak najszybciej mogły się rozwijać małe i średnie przedsiębiorstwa. O duże również będziemy dbać. Jestem przekonany, że stworzymy dobry klimat dla lokalnego biznesu.

Następnie głos zabrał współgospodarz kongresu, przewodniczący Forum Gospodarczego Powiatu Wołomińskiego Tadeusz Redyk: – Nasze Forum jest otwarte. Zapraszamy osoby, które chcą się podzielić swoim doświadczeniem. Będziemy wspierać starostę w jego działaniach i kreować nowe inicjatywy. Chcielibyśmy też pracować nad lepszym wizerunkiem powiatu.

Gość honorowy, marszałek województwa Adam Struzik zadeklarował pomoc dla nowej inicjatywy. – Tutaj jest duży potencjał i ogromna determinacja w dążeniu do rozwoju. Przedsiębiorczości można pomóc, potrzebne jest jednak wsparcie samorządów lokalnych. Dlatego podstawowym celem takiego Forum jest wspólne myślenie i zgodne dążenie do wytyczonego celu.

Marszałek Adam Struzik zaprezentował potencjał gospodarczy i inwestycyjny Mazowsza w kontekście danych Eurostatu oraz perspektywy budżetowej Unii Europejskiej do 2020 roku.

Główne tematy spotkania dotyczyły barier i szans rozwoju przedsiębiorczości w powiecie wołomińskim. Program kongresu przewidział panele tematyczne. Eksperci przedstawili plany inwestycyjne i założenia zmian na najbliższe lata.

Podczas kongresu poruszono kilka wiodących tematów, były to m.in. : rozwój i bezpieczeństwo energetyczne powiatu wołomińskiego; transport drogowy i kolejowy – zintegrowane systemy transportu publicznego; energia odnawialna gwarancją bezpieczeństwa energetycznego w Polsce; szkolnictwo zawodowe a rynek pracy; budowanie marki przedsiębiorstwa.

Na każdy temat wypowiadali się specjaliści z różnych dziedzin. Każdy prelegent miał przygotowaną prezentację multimedialną, dzięki czemu można było zobrazować wybrane problemy. Każdej prezentacji towarzyszyła dyskusja, wszystkie spotkały się z zainteresowaniem słuchaczy.

Kilkugodzinny kongres podsumowali starosta wołomiński oraz przewodniczący Forum Tadeusz Redyk. – Cieszę się, że na jednym spotkaniu udało nam się omówić tyle ważnych tematów. Teraz wszystko w naszych rękach. Od nas zależy, jaką markę powiatu wykreujemy. Dziękuję wszystkim za obecność i gotowość do współpracy – powiedział starosta Kazimierz Rakowski. – To jest początek naszej drogi. Musimy zdecydować, co zrobimy z potencjałem, który w nas drzemie – dodał Tadeusz Redyk.

O sukcesie kongresu świadczy duże zainteresowanie ze strony przedsiębiorców. Obecni pozytywnie wypowiadali się na temat planowanych działań.

– Doczekałem się zainteresowania ze strony samorządu i naprawdę doceniam zaangażowanie władz lokalnych w sprawy przedsiębiorców. Na tej współpracy skorzystamy wszyscy – powiedział właściciel firmy działającej na terenie naszego powiatu.

Jeszcze w lutym odbędzie się kolejne spotkanie Forum Gospodarczego Powiatu Wołomińskiego, na którym zostaną podjęte kolejne inicjatywy mające za główny cel – co wielokrotnie podkreślano podczas kongresu – rozwój gospodarczy i wykreowanie pozytywnego wizerunku naszego powiatu.

Forum Gospodarcze Powiatu Wołomińskiego to 45-osobowe „narzędzie” opiniotwórcze i doradcze starosty powiatu. Tworzą go przedstawiciele sektora społecznego (organizacje), samorządowego (burmistrzowie, wójtowie gmin powiatu wołomińskiego i przedstawiciele Rady Powiatu Wołomińskiego) oraz gospodarczego (przedsiębiorcy). Zadaniem gremium jest wymiana wiedzy, dzielenie się doświadczeniem, ale także wyznaczanie kierunków, w których powinien zmierzać rozwój gospodarczy regionu. Forum Gospodarcze powstało 21 stycznia tego roku.

(źródło: Starostwo Powiatowe w Wołominie)

Facebooktwitterlinkedin