Main Menu

Przejścia dla pieszych w Ząbkach niebezpieczne po zmroku!

Facebooktwitterlinkedin

DSCN2261

W ostatni piątek (4 marca 2016) wieczorem na przejściu dla pieszych przy ulicy Skorupki (skrzyżowanie ze Stefczyka), samochód potrącił dziewczynę. Mieszkańcy wielokrotnie zwracali się do Urzędu Miasta Ząbki o poprawienie oświetlenia na tym miejscu. I byli zbywani. Otrzymywali odpowiedź, że to nie jest przejście będące w zarządzie Miasta Ząbki, że drogą zarządza “powiat”. Małostkowość urzędników doprowadziła do tragedii. Czy musi dojść do kolejnych, by do władz naszego miasta dotarł fakt fatalnego oświetlenia (lub jego braku) przejść dla pieszych w Ząbkach?

Stan oświetlenie przejść dla pieszych w Ząbkach jest zatrważający!

Sprawdziliśmy jak to skrzyżowanie jest oświetlone. Otóż skrzyżowanie przez, które dziennie przejeżdża tysiące aut, oświetlone jest jedną (sic!) latarnią. Czyli piesi powinni wkraczać na jezdnie tylko z jednej strony, tej oświetlonej, bo tylko wówczas są widoczni!

To nie jedyne przejście dla pieszych w Ząbkach, znajdujące się na drodze zarządzanej przez powiat, które jest źle oświetlone. Wszystkie przejścia dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej znajdujące się na ulicach Skorupki, Piłsudskiego, Wojska Polskiego są źle oświetlone.

We wrześniu 2015 roku w konkursie “Aktywne przejścia dla pieszych” organizowanym przez PZU wygraną było wyposażenie przejścia dla pieszych w elementy poprawiające bezpieczeństwo. Ząbki nie zgłosiły żadnej lokalizacji. (TU o tym pisaliśmy). Czy to znaczy, że w mieści Ząbki wszystkie przejścia dla pieszych są bezpieczne?

Mieszkańcy piszą do władz miasta, a władze odpowiadają “to nie my”

Mieszkańcy Ząbek często piszą o tym, że na większości ulic w Ząbkach przejścia dla pieszych są źle oświetlone. Co gorsze jest wiele przejść, które nie są oświetlone. Przejścia dla pieszych znajdujące w okolicy Gimnazjum nr 1,  Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Publicznego Przedszkola nr 3 nie są oświetlone. Na drogach, którymi dzieci i młodzież chodzą “do” i “ze” szkoły przy przejściach dla pieszych nie ma oświetlenia! Również na skrzyżowaniu ulic Sikorskiego i Kwiatowej, gdzie na każdej jezdni jest przejście dla pieszych oświetlona jest tylko jedna „zebra” i tylko jedną latarnią. Takich “kwiatków” jest bardzo dużo w całym mieście.

Nie trzeba jeździć nocą aby zobaczyć, że przejścia dla pieszych w Ząbkach oświetlone są “jednopunktowo”. Latarnia, ustawiona po jednej stronie jezdni, nie oświetli całego przejście dla pieszych i chodników po obu stronach jezdni. Światło z jednej latarni nie oświetla prawidłowo środka jezdni, nie mówiąc już o drugiej stronie jezdni i chodniku za nią. A przecież piesi wchodzą na jezdnię z dwóch stron i kierowcy powinni widzieć, że pieszy zbliża się i ma zamiar przejść przez jezdnię.

Wymogi formalne oświetlenia przejść dla pieszych wg normy PN-76/ E-02032

Oświetlenie wyznaczonych przejść dla pieszych.

Na szczególnie niebezpiecznych przejściach dla pieszych, pozbawionych sygnalizacji świetlnej, przechodnie powinni być widoczni w postaci jasnych sylwetek na ciemnym tle jezdni. W tym celu średnie natężenie oświetlenia na płaszczyźnie pionowej, przechodzącej przez oś przejścia od strony nadjeżdżających pojazdów na wysokości 1 m nad przejściem, wyrażone w luksach, powinno być liczbowo co najmniej 50 razy większe od średniej luminancji jezdni na przestrzeni 50 m przed i za przejściem, wyrażonej w cd/m2. Natężenie to nie powinno być jednakże w żadnym przypadku mniejsze od 40 lx, a jego wartość minimalna w dowolnym miejscu przejścia łącznie ze strefą oczekiwania pieszych nie powinna być mniejsza od 10 lx (za strefę oczekiwania pieszych należy przyjąć strefę chodnika stanowiąca przedłużenie przejścia o 1 m). Wymaganie to nie dotyczy przejść na jezdniach, których luminancja na przestrzeni 50 m przed i za przejściem wynosi co najmniej 2 cd/m2, a jej równomierność jest zgodna z wymaganiami wg 3.1.1. Na wszystkich innych przejściach przechodnie powinni być widoczni w postaci ciemnych sylwetek na jasnym tle jezdni. W tym celu należy dążyć do możliwie najlepszego oświetlenia tła (jezdni za przejściem) i możliwie najmniejszego oświetlenia powierzchni pionowej przechodnia od strony nadjeżdżających pojazdów.”

Przepisy przepisami, a życie życiem

Wytyczne, znajdujące się na stronach państwowych instytucji, dotyczące przejść dla pieszych mówią o tym, że wszystkie budowane przejścia dla pieszych powinny być właściwie oświetlone. W Ząbkach te wytyczne nie są brane pod uwagę nawet przy remontach dróg. Przykładem jest przejście dla pieszych na ulicy Rómmla tuż przy ulicy Piłsudskiego – droga była niedawno utwardzana, a na przejściu dla pieszych nie ma ani jednej latarni.

Najważniejszym warunkiem bezpiecznego przejścia dla pieszych jest jego właściwe oświetlenie w porze nocnej. Zapewnienie właściwych warunków obserwacji otoczenia przejścia dla pieszych przez kierowców pozwala na dostrzeżenie pieszego w odległości, która umożliwia podjęcie właściwej reakcji w sytuacji niebezpieczniej. Jak może zareagować kierowca, który pieszego widzi na swojej drodze dopiero w światłach własnego samochodu?

W Ząbkach źle oświetlone są przejścia na drogach zarządzanych zarówno przez Miasto Ząbki, jak i przez “powiat”. Nawet na „świeżo wyremontowanych” drogach nie ma dobrze oświetlonych przejść dla pieszych. Również wymiana oświetlenia na LED nie poprawia oświetlenia przejść dla pieszych (o wymianie oświetlenia pisaliśmy TU ).Wieczorem i w nocy kierujący autem często nie widzą pieszego oczekującego przed przejściem. W wielu przypadkach osobę przechodzącą przez jezdnię widać dopiero na środku jezdni.

Kiedy audyt ząbkowskich przejść dla pieszych?

Tematem źle oświetlonych przejść dla pieszych w Ząbkach nie zajmują się ani urzędnicy miejscy, ani strażnicy miejscy, ani policja. A przecież policjanci i strażnicy miejscy codziennie przejeżdżają przez  miasto i to w różnych porach. Czy jadąc po zmroku żaden z policjantów czy miejskich strażników nie widzi nieoświetlonych przejść dla pieszych?

Niedawno warszawski  ZDM ogłosił, że przeprowadzi audytu przejść dla pieszych na zarządzanych przez siebie drogach. Sprawdzana ma być m.in. skuteczność oświetlenia przejść bez sygnalizacji świetlnej.

A kiedy w Ząbkach zostaną podjęte działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa przejść dla pieszych? Szczególnie ważna jest poprawa oświetlenia przejść dla pieszych. Chodzi o bezpieczeństwo pieszych i kierowców.

Zgłosiliśmy wszystkie przejścia dla pieszych w Ząbkach jako miejsca niebezpieczne po zmroku! Niech znajdą się na mapie miejsc niebezpiecznych w Ząbkach, może wówczas problem zostanie dostrzeżony. Nie chcemy kolejnej tragedii!

(foto:fotografikus.pl)

Facebooktwitterlinkedin


(Następne wiadomości) »