Main Menu

Rozlicz PIT w Ząbkach! To do Ciebie wróci!

Facebooktwitterlinkedin

Mieszkańcy Ząbek rozliczają PIT w Ząbkach

Do 2 maja rozliczamy PIT. Jeśli mieszkasz w Ząbkach, tu płać podatki. Nie ważne gdzie jesteś zameldowany. Wypełniając zeznanie podatkowe wystarczy wpisać aktualny adres zamieszkania. To proste i opłacalne dla Ciebie i Ząbek. Zrób to!

Dlaczego powinniśmy płacić podatek dochodowy w miejscu, gdzie faktycznie mieszkamy? Ponieważ tak mówią przepisy, ale co najważniejsze, wówczas wraca on do nas poprzez lepiej funkcjonujące miasto.

Wszyscy codziennie korzystamy z ząbkowskich ulic, ząbkobusów, przychodni, przedszkoli, szkół, ośrodków kultury i sportowych. Koszty ich utrzymania pokrywa miasto, a blisko połowa mieszkańców Ząbek płaci podatki gdzieindziej.

Dlaczego warto płacić podatek w Ząbkach?

Od jednej osoby płacącej podatek w Ząbkach do kasy miasta wpływa średnio kilka tysięcy złotych, a wszystkie podatki dochodowe od wszystkich ząbkowskich podatników to aż 40 proc. całego dochodu miasta. Za te pieniądze Ząbki mogą funkcjonować i rozwijać się dla swoich mieszkańców. Dzięki tym środkom działają szkoły, przedszkola i żłobki, instytucje kultury i sportowe. Pieniądze z podatków pomagają co rok budować i remontować ulice oraz wspierają wiele innych inwestycji.

Ząbki przyciągają wiele osób, które decydują się tu mieszkać. Niestety nierzadko „zapominają” o płaceniu tutaj podatku PIT. Dochody miasta z tego źródła są znaczące i ważne dla rozwoju miasta.

Dzięki tym środkom funkcjonują i rozwijają się przedszkola i szkoły, remontowane i budowane są ulice i ścieżki rowerowe, działa dom kultury, czy realizowane są różnego rodzaju programy dla mieszkańców Ząbek, jak choćby „Zima w mieście”.

Według uchwalonego budżetu Miasta Ząbki na rok 2016 przychody miasta wyniosą 104,5 mln złotych a wydatki 100,2 mln.

Najważniejszym dochodem są wpływy z udziału w podatki PIT (ok. 42 mln zł), następnie subwencja oświatowa (ok. 25 mln zł) oraz podatek od nieruchomości (ok. 11 mln zł). Najwyższe wydatki wiążą się z oświatą i wychowaniem (ok. 56 mln zł), utrzymaniem administracji publicznej (ok. 10 mln zł) i lokalnym transportem zbiorowym (ok. 4 mln zł).

W roku 2016 miasto wyda sporo by żyło się i mieszkało w Ząbkach lepiej. Planowana jest budowa ulic Gajowej i Kruczej. Przygotowana będzie dokumentacja projektowa budowy ulic Saperów, Pogodnej, Na Bagnie, Olszewskiego, Spokojnej, Leśnej i Reja.

Jest duże prawdopodobieństwo, że będą też inne inwestycje drogowe finansowane z „wolnych środków” czyli wydatków niezrealizowanych w 2015 roku. Decyzja w tej sprawie ma zapaść do końca kwietnia.

Jedną z największych bolączek Ząbek jest brak miejsc w szkołach. W roku 2016 ma się zakończyć rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3, zacznie się rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1, będzie przygotowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa nowej Szkoły Podstawowej nr 4 przy ulicy Dzikiej i projekt hali sportowej przy Szkole Podstawowej  nr 2. Każdy dodatkowy milion z PIT będzie na wagę złota.

Jak rozliczyć PIT w Ząbkach? To bardzo proste!

Operacja związana ze zmianą informacji o miejscu zamieszkania w urzędzie skarbowym jest prosta. Teraz, kiedy wypełniamy zeznanie podatkowe za 2015 rok, na pierwszej stronie formularza PIT, wystarczy wpisać aktualne miejsce zamieszkania. I nie chodzi tu o miejsce zameldowania, które mamy wpisane w dowodzie osobistym, ale o miejsce, w którym faktycznie mieszkamy w Ząbkach. A jeśli rozliczenie PIT już wysłaliśmy, wówczas można wypełnić dodatkowy, jednostronicowy dokument ZAP-3 i przesłać go do urzędu skarbowego w Wołominie.

To proste, przedstawiamy instrukcję:

  • Składając zeznanie roczne PIT jako miejsce zamieszkania wskaż Gminę Ząbki, a jako właściwy urząd skarbowy – Urząd Skarbowy w Wołominie. Wyślij je tradycyjnie pocztą lub przez internet.
  • Wypełnij formularz aktualizacyjne ZAP 3 w części dotyczącej miejsca zamieszkania i dołącz je do zeznania lub – jeśli złożyłeś już PIT – wyślij oddzielnie.
  • Formularz aktualizacyjny ZAP-3 i roczne zeznanie podatkowe PIT dostarcz osobiście lub prześlij do Urzędu Skarbowego w Wołominie (05-200 Wołomin, ul. Przejazd 2). Formularz dostępny jest w każdym urzędzie skarbowym lub na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Pamiętaj, instytucja zameldowania (na pobyt stały bądź czasowy) jest tylko kategorią prawa administracyjnego, do której przepisy prawa podatkowego nie odnoszą się w sytuacji ustalania właściwości miejscowej organów skarbowych dla osoby fizycznej.

Oznacza to, że adres zameldowania nie ma w tym wypadku w ogóle znaczenia. Ustawa o PIT mówi w tym wypadku wyraźnie, że podatek dochodowy od osób fizycznych jest rozliczany w miejscu zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego, za który jest składane zeznanie – to znaczy na przykład za zeszły rok będzie to stan na 31 grudnia 2015 roku. Przy czym jako miejsce zamieszkania rozumie się miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Nawet jeżeli nie mamy meldunku w Ząbkach, możemy się tu rozliczyć – wystarczy złożyć osobiście lub przesłać przez internet  formularz PIT do skarbówki w miejscu, w którym mieszkamy i w odpowiedniej rubryce podać po prostu aktualny adres zamieszkania. Co ważne, nie trzeba  przy tym oddzielnie składać formularza ZAP-3 (zgłoszenie aktualizacyjne dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej).

PIT się liczy!

Obecnie w Ząbkach zameldowanych jest ponad 31 tysięcy osób, jednak mieszka tu znacznie więcej ludzi, blisko 60 tysięcy.

Wyższa liczba mieszkańców Ząbek, którzy w zeznaniach podatkowych za 2015 rok wykażą Ząbki jako miejsce zamieszkania, spowoduje, że miasto Ząbki osiągnie wyższe dochody z tego tytułu. Dzięki wzrostowi liczby „mieszkańców – podatników” w 2015 roku dochody do budżetu Ząbek będą wyższe. Środki te zasilają miejską kasę i będą przeznaczone na funkcjonowanie oraz rozwój miasta.

Jeśli z ok. 31 tysięcy zameldowanych mieszkańców Ząbek, miasto otrzymuje z PIT blisko 40 mln złotych, a faktycznie mieszka w Ząbkach ponad 60 tysięcy osób, to teoretycznie mogłoby to być 80 mln zł. Warto spróbować! Przyłącz się do grona ząbkowskich podatników!

Zachęcamy do płacenia podatków w Ząbkach przez osoby, które tu żyją a wciąż rozliczają się w rodzinnych miejscowościach.

Ząbki rozwijają się dynamicznie. Wesprzyj te zmiany swoim podatkiem PIT! Będziesz żył i mieszkał lepiej. Ząbki czekają na Twój PIT! Każda Twoja złotówka poprawi jakość życia wszystkich mieszkańców Ząbek!

(opr. na podstawie mf.gov.pl i zabki.pl)

Facebooktwitterlinkedin