Main Menu

Brakuje krwi! Oddaj krew w Ząbkach!

Facebooktwitterlinkedin

pobrane

W sobotę 9 kwietnia w godzinach 11:00 – 15:00 na parkingu przed sklepem Kaufland(ul. Powstańców 7) w Ząbkach będzie można oddać krew w ruchomym punkcie pobrań – „czerwony autobus”. Akcję Honorowego Oddawania Krwi w Ząbkach zorganizował Hufiec ZHP Ząbki oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

W Polsce brakuje krwi. Co 1 minutę ktoś potrzebuje krwi, a jedna jednostka krwi może uratować życie nawet trzem osobom! Nie wahaj się oddaj krew! To nie boli!

Według zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia ( WHO ) i Rady Europy, każdy kraj powinien być samowystarczalny w zakresie zaopatrzenia w krew i jej składniki. Wskaźnikami mówiącymi o poziomie krwiodawstwa i krwiolecznictwa w danym kraju są : liczba oddań krwi oraz liczba dawców przypadających na 1000 mieszkańców. W Polsce wynosi on 30, a w krajach Europy Zachodniej blisko 60. W Polsce potrzeba więcej osób oddających krew systematycznie i wielokrotnie. 

Najczęściej występującą w Polsce grupą krwi jest grupa A (około 40% populacji) na drugim miejscu znajduje się grupa O (około 30%), rzadziej spotyka się grupę B (około 20%) i AB (poniżej10%populacji).

Ilość krwi w organizmie dorosłego człowieka to ok. 5,0 – 5,5 litrów, co stanowi ok. 8% masy

 Metody oddawania krwi

Metoda konwencjonalna – dawca oddaje krew pełną w ilości 450 ml w czasie około 5-10 minut. Krew pełna może być pobrana nie częściej niż 6 razy w roku od mężczyzny i 4 razy w roku od kobiety. Przerwa między oddaniami krwi nie może być krótsza niż 8 tygodni.

Metoda trombaferezy – dawca oddaje tylko wybrane elementy komórkowe krwi ( płytki w ilości ok. 250 ml w czasie 60 min ). Zabiegi trombaferezy można wykonać do 12 razy w roku, a przerwa między nimi wynosi co najmniej 4 tygodnie.

 Co się dzieje z pobraną krwią

Krew pobiera się do pojemników jednorazowego użytku, wykonanych z tworzywa sztucznego. Służą one zarówno do pobierania, jak i preparatyki oraz przechowywania.
Podczas pobierania krew jest stale mieszana, aby zapewnić jej odpowiedni kontakt z roztworem zapobiegającym krzepnięciu. Do tego celu służą tak zwane wagomieszarki. Kontrolują one jednocześnie czas trwania donacji oraz objętość pobieranej krwi.
Po pobraniu krew zostaje poddana preparatyce, która polega przede wszystkim na rozdzieleniu jej na składniki. Aby przyspieszyć ten rozdział, wiruje się krew w specjalnych wirówkach. Zabieg ten należy wykonać jak najszybciej po pobraniu, aby zachować jak najwyższą wartość poszczególnych składników.
Wirowanie umożliwia rozdzielenie krwi na trzy frakcje: koncentrat krwinek czerwonych, osocze i tzw. kożuszek leukocytarno-płytkowy, który służy do uzyskania koncentratu krwinek płytkowych.

Czynniki wpływające na wzrost zapotrzebowania na krew i jej składniki :

  • Rozwój medycyny umożliwiający ratowanie ludzi od pierwszych chwil życia do późnej starości,
  • Starzenie się społeczeństwa,
  • Wzrost liczby zachorowań na nowotwory,
  • Zwiększenie skuteczności systemu ratownictwa medycznego,
  • Poprawa dostępności do świadczeń medycznych,
  • Wzrost liczby transplantacji

Rola krwi w organiźmie

Krew pełni w organizmie szereg kluczowych funkcji, do których należą w szczególności: transport tlenu i dwutlenku węgla między układem, oddechowym i tkankami, transport substancji pokarmowych, transport produktów przemiany materii, transport hormonów, udział w procesach krzepnięcia, udział w procesach obronnych organizmu, regulacja temperatury ciała, udział w gospodarce białkami, elektrolitami, lipidami, w utrzymaniu prawidłowej wartości pH.

Krew może oddać:
* osoba w wieku 18-65 lat
* ważąca minimum 50 kg
* o ogólnym stanie zdrowia dobrym

Nie możesz oddać krwi osoba, która jest mniej niż:
* 2 tygodnie po antybiotykoterapii
* 6 miesięcy po zrobieniu tatuażu
* 7 dni po wyrwaniu zęba
* 3 dni od zakończenia miesiączki

 Rejestracja dawcy

Należy wypełnić kwestionariusz dawcy krwi, w którym sumiennie odpowiedzieć na pytania dotyczące przebytych chorób czy przyjmowanych leków. Należy pamiętać o zasadzie, aby nie zaszkodzić biorcy krwi. Do rejestracji należy zgłosić się z dokumentem tożsamości ze zdjęciem, numerem PESEL oraz adresem zamieszkania. Rejestracja dawcy odbywa się w systemie komputerowym, w który wpisane są dane osobowe, PESEL i numer donacji (ilość jednorazowo oddanej krwi), któremu odpowiada kod kreskowy, pojawiający się na wszystkich próbkach i pojemnikach z krwią pobraną od danej osoby, ponieważ w krwiodawstwie obowiązuje zasada anonimowości.

Zapraszamy wraz Hufcem ZHP Ząbki oraz Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa do honorowego oddawania krwi w Ząbkach w dniu 9 kwietnia 2016 roku w ambulansie przy ul. Powstańców 7.

(źródła: Hufiec ZHP Ząbki,http://www.rckik-warszawa.com.pl/)

Facebooktwitterlinkedin