Main Menu

poniedziałek, 20 czerwca, 2016

 

DZIKa zwierzyna w lesie i nie tylko.

Jak się zachować gdy spotkamy w mieście dzikie zwierzę, kogo zawiadomić?Nadleśnictwo? Policję? Straż Miejską? A może Koło Łowieckie? Na pytania odpowiadają pracownicy Nadleśnictwa Drewnica. Lasem – drzewami, siedliskiem, ochroną lasu przed wieloma niekorzystnymi czynnikami, zajmuje się właściciel lub zarządca lasu. Zwierzyną w stanie wolnym – na terenie lasu i pól, zajmują się dzierżawcy obwodów łowieckich – myśliwi. Tereny miast, obszary w granicach obejmujących zabudowania mieszkalne nie wchodzą w skład obwodów łowieckich. Dlatego w przypadku zwierzyny dzikiej, która znalazła się na terenach zurbanizowanych w pierwszej kolejności należy zapewnić bezpieczeństwo osób postronnych.Czytaj dalej