Main Menu

Komu w drogę temu rower! TAK dla ścieżek rowerowych!

Facebooktwitterlinkedin

Tak dla sciezki rowerowej

Bez korków i z czystszym powietrzem – tak zmieniają się dziś miasta na całym świecie, by być przyjazne mieszkańcom. Tego typu założenia powinny zachęcać włodarzy dużych i małych miejscowości do budowania ścieżek rowerowych jako alternatywnej drogi do pracy i szkoły. O wytycznych dotyczących budowania spójnej sieci ścieżek rowerowych na Mazowszu – koncepcja powstała w urzędzie Marszałkowskim – rozmawiali w grudniu 2015 roku przedstawiciele Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, jednostek samorządu terytorialnego oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie. Pomysł mieszkańców powiatu wołomińskiego na budowę ścieżek rowerowych wzdłuż torów kolejowych od Warszawy Wileńskiej do Tłuszcza wpisuje się idealnie w zaproponowaną koncepcję. W Ząbkach będą zbierane podpisy pod petycją w tej sprawie w piątek 3 czerwca w godz. 6:30 – 10:00 na bazarku miejskim przy ul. Targowej.

Mazowsze wzorując się na innych europejskich krajach, chce stawiać na alternatywne środki transportu. W urzędzie Marszałkowskim powstała  koncepcja wybudowania najdłuższej, spójnej sieć ścieżek rowerowych, obejmującej całe województwo. Na realizację takiego działania zagwarantowane są środki europejskie w ramach RPO WM 2014-2020 dla samorządów na tworzenie ścieżek rowerowych, jako alternatywnej drogi do pracy czy do szkoły (w 2016 r. w sumie 403,6 mln zł).

– Jednym z elementów, który buduje gospodarkę niskoemisyjną jest program sieci ścieżek rowerowych na Mazowszu – zaznaczał na grudniowym spotkaniu marszałek Adam Struzik. – Posłuży on nie tylko turystyce i rekreacji, ale również w obrębie aglomeracji może dotyczyć dojazdu do pracy.

Najpierw musi powstać mapa sieci ścieżek rowerowych na terenie każdej gminy na Mazowszu i najważniejsze w projekcie miejsca gdzie ścieżki będą się łączyły przechodząc z jednej gminy do drugiej.

Zadanie to wymaga współpracy samorządów : województw, powiatów i gmin. Grudniowe spotkanie u Marszałka miało  na celu przedstawienie zasad tworzenia map sieci dróg rowerowych na terenie powiatów i województwa. Szczegółowo omówiono standardy ścieżek rowerowych – jak powinny być budowane by były bezpieczne w zależności od ich przeznaczenia i miejsca przebiegu. Reszta leży w gestii powiatów i gmin, a przede wszystkim ich wspólnego działania. Ponad podziałami, bez „woli” lub „braku woli politycznej”.

W projekt zaproponowany przez urząd Marszałka Województwa Mazowieckiego zgrabnie wpisuje się znana od lat inicjatywa obywateli, którzy marzą o wybudowaniu ścieżek rowerowych wzdłuż linii kolejowej od Warszawy do Tłuszcza. Mieszkaniec Kobyłki napisał w tej sprawie petycję do władz PKP i władz samorządowych i zbiera pod nią podpisy. Wszystkich, którym temat jest bliski zapraszamy do podpisywania petycji . Petycję będzie można podpisać osobiście w piątek 3 czerwca w godz. 6:30-10:00 na bazarku przy ul. Targowej lub na stronie internetowej TU

Tekst petycji:

„My Mieszkańcy powiatu wołomińskiego zwracamy się do przedstawicieli PKP , władz samorządowych, oraz wszystkich ludzi dobrej woli z prośbą, o budowę ścieżki rowerowej wzdłuż kolei. Apelujemy o porozumienie ponad podziałami i budowę ciągu rowerowego lub pieszo- rowerowego z Tłuszcza do Warszawy.
Temat budowy ścieżki znany jest opinii publicznej nie od dziś. Od zawsze mówiło się o jej budowie i zawsze pomysł przechodził bez echa. Chcemy to zmienić. Wierzymy, że możemy.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców do składania popisów pod petycją. Razem wyraźmy poparcie dla tej inwestycji- w jedności siła. TAK dla ścieżki rowerowej wzdłuż kolei od Tłuszcza do Warszawy.”

Liczymy, że w Ząbkach powstanie sieć ścieżek rowerowych, taka aby mieszkańcy, którzy chcą  jeździć rowerem, mogli bezpiecznie dojechać do pracy, do szkoły czy pojeździć rekreacyjnie. Przy okazji pytań o grudniowe spotkanie u Marszałka, miejscy urzędnicy z Ząbek  po raz kolejny powołali się na stary slogan, że w Ząbkach jest najdłuższy szlak ścieżek rowerowych w powiecie wołomińskim. Tylko czy teraz gdy gminy mogą korzystać z programów unijnych przy finansowaniu budowy ścieżek rowerowych, Ząbki nadal będą liderem w powiecie pod względem długości szlaku rowerowego?  Czy Miasto Ząbki ma przygotowane konkretne projekty pozwalające połączyć istniejące urywki ścieżek rowerowych w  spójną całość i najważniejsze pytanie czy ma na to środki własne – dotacje pokryją tylko część kosztów budowy ścieżek. Kiedy mieszkańcy Ząbek pojadą na rowerze do Warszawy po ścieżce rowerowej? Kto pyta nie błądzi. Zapytamy miejskich urzędników.

Facebooktwitterlinkedin


(Następne wiadomości) »