Main Menu

Czy w Ząbkach będzie bezpieczniej? Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa działa!

Facebooktwitterlinkedin

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Czy w Ząbkach jest bezpiecznie? Chcesz wiedzieć? Możesz mieć na to wpływ. Odwiedź Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa! Dowiedz się jak działa i wprowadzaj informacje o zagrożeniach w Twojej okolicy! „Mapa” dostępna jest na stronach internetowych stołecznej Policji.

1 lipca 2016r.  ruszyła Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. To innowacyjne narzędzie, mające służyć głównie poprawie bezpieczeństwa mieszkańców. „Mapa” od 1 lipca dostępna jest na stronach internetowych wszystkich stołecznych jednostek Policji, a jej obsługa została zaprojektowana tak, aby bezproblemowo, wręcz intuicyjnie mógł z niej każdy korzystać. (MAPA ).

Informacje wykorzystywane w mapie zagrożeń zbierane są z informacji z policyjnych systemów informatycznych, od przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych oraz od obywateli z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

Na mapie znajdą się informacje m.in. o przestępstwach najbardziej uciążliwych społecznie: kradzież cudzej rzeczy, kradzież z włamaniem, rozbój, uszkodzenie rzeczy, wymuszenie, bójka, pobicie, uszczerbek na zdrowiu, oszustwo na wnuczka i na policjanta oraz przestępstwa na tle seksualnym, przestępstwa narkotykowe związane z posiadaniem i udzielaniem innej osobie środków odurzających lub substancji psychotropowych, przestępczość nieletnich, uwzględnione zostały także wybrane kategorie przestępstw gospodarczych, informacje o zagrożeniach w ruchu drogowym i wypadkach drogowych.

Od 1 lipca każdy, ma możliwość aktualizacji informacji na mapie. Za pomocą interaktywnej strony można przekazywać informacje o zagrożeniach występujących w okolicy. Policja będzie te sygnały weryfikować. Jeśli informacja okażą się prawdziwa, Policja wprowadzi je na mapy. Dzięki temu rozwiązaniu na mapach znajdą się bardziej szczegółowe informacje, dotyczące również niższych szczebli podziału terytorialnego, w tym dzielnic, osiedli.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscach wskazanych przez mieszkańców regionu.

Podczas tworzenia mapy zagrożeń na terenie całego kraju przeprowadzono ponad 11 tysięcy spotkań, podczas których mieszkańcy zgłaszali swe uwagi, mówili o potrzebach i zagrożeniach w swojej okolicy. W spotkaniach wzięło udział ponad 217 tysięcy osób. Również w Ząbkach organizowane były spotkania z mieszkańcami. Na pierwsze spotkanie w UM Ząbki zaproszeni byli przedstawiciele szkół, przedszkoli, świetlic środowiskowych, straży pożarnej, straży miejskiej. Kolejne spotkania organizowali dzielnicowi i niestety trzeba przyznać, że takich spotkań było tylko kilka.

Na mapie zagrożeń nie zostało umieszczone żadne z miejsc wskazanych przez uczestników ząbkowskich spotkań. A zgłoszono kilka istotnych miejsc niebezpiecznych w Ząbkach. W lutym br. pisaliśmy o spotkaniu na którym komendanci powiatowy i ząbkowski mówili o tworzeniu mapy bezpieczeństwa.

Od mieszkańców Ząbek dostajemy informacje o miejscach podrzucania śmieci, miejscach przesiadywania młodzieży spożywającej alkohol i narkotyki czy miejscach gdzie mieszkają obcokrajowcy, którzy terroryzują okolicę. To właśnie takie miejsca powinny znaleźć się na mapie bezpieczeństwa. Mapa ma podnieść skuteczność pracy policji, a przez to poprawić poziom bezpieczeństwa w naszym mieście. Każdy może wprowadzić tylko jedno zdarzenie dziennie i będzie ono weryfikowane przez policję lecz warto zaznaczać takie miejsca, bo policja będzie musiała podjąć takie działania aby wskazane miejsce znów było bezpieczne, aby zagrożenie opisane w tym miejscu wyeliminować.

Wszystkich którym zależ na tym aby w Ząbkach było bezpiecznie zachęcamy do korzystania z “Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa“.

(źródło: KPP Wołomin)

Facebooktwitterlinkedin