Main Menu

Kap, kap, kap…. wody brak! Będzie lepiej w przyszłym roku!

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

dsc_4300

W XXI wieku woda w kranach to w Ząbkach luksus. Od dawna mieszkańcy skarżą się na brak wody lub jej niskie ciśnienie.  Pan Maciej w maju wysyłał pierwszy list w tej sprawie. Najpierw pisał do administracji, potem do burmistrza. TU list pana Macieja. Całą korespondencję przekierowaliśmy do PGK w Ząbkach 10 października. Odpowiedź otrzymaliśmy dziś.

„dotyczy: obniżonego ciśnienia wody w okresach zwiększonego rozbioru

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Sp. z o.o. w odpowiedzi na mail z października 2016 r informuje, że zwiększony rozbiór wody przede wszystkim po stronie warszawskiej sieci wodociągowej, z której zasilany jest system wodociągowy Ząbek powoduje, że oba kierunki zasilania przez PWiK w m.st. Warszawie S.A. tzn. od ul. Chełmżyńskiej i od ul. Radzymińskiej w godzinach szczytów rannych, a w szczególności wieczornych mają obniżone wartości ciśnienia co negatywnie wpływa na system zasilania Ząbek.

PGK w Ząbkach Sp. z o.o. podejmuje działania regulacyjne na sieci, które maja na celu utrzymanie parametrów ciśnienia na poziomie przewidzianym w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Jednak w godzinach szczytowego zapotrzebowania na wodę parametru ciśnienia na poziomie minimalnym wskazanym w regulaminie dostawy wody, co może skutkować brakiem wody na wyższych kondygnacjach budynków.

Przyczyną niskiego ciśnienia wody w budynkach wielokondygnacyjnych może być również strata ciśnienia występująca za wodomierzem głównym leżąca po stronie odbiorcy.

Rozwiązaniem, które definitywnie pozwoli na poprawienie parametrów ilościowych i ciśnieniowych dostarczania wody będzie uruchomienie Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Ząbki, co wyeliminuje problem niedoboru wody. W chwili obecnej Wykonawca budowy stacji uzdatniania jest na etapie rozruchów próbnych. Termin zakończenia budowy to koniec 2016r.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Janusz Tomasz Czarnogórski

Otrzymują:

  1. Burmistrz Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki
  2. a/a”
Facebooktwittergoogle_pluslinkedin