Main Menu

List papierowy TAK, list elektroniczny (e-mail) NIE. XXI wiek w Urzędzie Miasta Ząbki!

Facebooktwitterlinkedin

dsc_6689

W październiku wysłałam do Urzędu Miasta Ząbki trzy maile dotyczące ząbkowskiej komunikacji miejskiej.

Zadałam pytanie o to czy i kiedy będą  wiaty przystankowe na ulicy Powstańców, była informacja o tym, że ząbkobusy nie jeżdżą zgodnie z rozkładem jazdy i sugestia aby usunąć rozkład jazdy z przystanków oraz sugestia, aby jeden z ząbkobusów jeździł do stacji Warszawa- Wilno. To sprawy od Czytelników. Odpowiedz z UM Ząbki podpisana przez Zastępcę Burmistrza, z upoważnienia Burmistrza, nie pozostawia złudzeń.

„          Odpowiadając na Pani e-mali informuję, że organizatorem komunikacji zbiorowej w zakresie  ząbkowskich linii autobusowych Ząbki 1, Ząbki 2, Ząbki3, jest Miasto Ząbki. Biorąc pod uwagę powyższe  wszelkie skargi, uwagi, wnioski, zapytania oraz ewentualne podziękowania należy kierować listownie na adres: Urząd Miasta Ząbki ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki, skorzystać  z elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Ząbki w systemie PUAP pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/zabki   lub dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Ząbki z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 10 w Ząbkach.

Z up. Burmistrza Miasta Ząbki

Artur Murawski

Z-ca Burmistrza”

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)