Main Menu

Słupy na środku chodnika? Są i będą, bo przepisy na to pozwalają.

Facebooktwitterlinkedin

dscn4996

Mieszkańcy Ząbek wielokrotnie zwracali uwagę na słupy energetyczne, które znajdują się “na środku chodnika”. Takie spostrzeżenie ma również Pan, który zapytał o to, czy zostaną przesunięte słupy energetyczne znajdąujące się na środku nowego chodnika w ulicy Andersena. Jest odpowiedz z UM Ząbki.

List -pytanie mieszkańca Ząbek:

A czy stary słup obok stacji elektroenergetycznej przy skrzyżowaniu Andersena i Calineczki, zostanie tak na środku chodnika? Przez jakiś miesiąc trwały przebudowy sieci gazowej, wodociągowej oraz energetycznej, bo przygotowane są już miejsca na nowe latarnie. Ale jakoś nikt nie wpadł na pomysł, aby zlikwidować stare słupy, a jest ich raptem 5 sztuk. I jeden z nich został na samym środku chodnika w okolicy, o której napisałem. Czyli nowy chodnik, ale komfort jak na Szwoleżerów, ani z wózkiem, ani z otwartym parasolem, ani z dzieckiem za rękę nie przejdziesz.

slup

Odpowiedz z UM Ząbki:

W odpowiedzi na email, informuję, że istniejące słupy niskiego napięcia w ulicy Andersena na odcinku od ul. Calineczki do ul. Mazowieckiej nie zostaną przebudowane. Powodami pozostawienia słupów w niezmienionej lokalizacji jest brak miejsca na nową lokalizację. Przestawienie tylko jednego słupa w rejonie stacji transformatorowej wiązałaby się z usunięciem kolizji z uzbrojeniem podziemnym w tym rejonie i przebudową odejścia sieci w ulicę Mazowiecką. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia lub obiektu, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogi lub potrzebami ruchu drogowego, umieszczonego w pasie drogowym, koszt takiego przełożenia ponosi zarządca drogi. Dlatego też Miasto Ząbki, jako inwestor przebudowy drogi  w ulicy Andersena, nie widzi potrzeby finansowania z publicznych pieniędzy poprawy elementów majątku firmy, która działa na zasadach komercyjnych, a poniesiony wydatek nie zostanie zrekompensowany.

Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie , w przypadku przebudowy albo remontu drogi dopuszcza się miejscowe zmniejszenie szerokości chodnika do 1.25m. jeżeli jest on przeznaczony wyłącznie do ruchu pieszego.

Z up. Burmistrza

Artur Murawski

Z-ca Burmistrza

dscn4995

Facebooktwitterlinkedin


(Następne wiadomości) »