Main Menu

„Światełko Pokoju” w Parku Miejskim – Zabierz do domu płomyk nadziei!

Facebooktwitterlinkedin

swiatelko_2016

Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Ząbki i Miejskim Ośrodkiem Kultury w Ząbkach zapraszają 18 grudnia, w niedzielę o godzinie 16:00 do Parku Miejskiego w Ząbkach. W trakcie krótkiego spektaklu zgromadzonym zostanie przekazane oryginalne „światełko betlejemskie”.

Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei – tradycyjnie stawiane jest na wigilijnym stole.

Zaczyna się w Betlejem

W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. Od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat. Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę zatrzymać się, powstrzymać złość i gniew. W 28-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, świadectwo wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.

Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności”. Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy.

Każdego roku dziewczynka lub chłopiec odbiera Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło transportowane jest do Wiednia za pośrednictwem Austrian Airlines. W Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.

Polska – ogniwo betlejemskiej sztafety

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 roku. Tradycją stało się, że ZHP otrzymuje Światło od austriackich skautów. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Danii.

Harcerze ZHP, przekazując Betlejemskie Światło Pokoju pragną uwrażliwić wszystkich na potrzeby współczesnego człowieka, byśmy proszącym radośnie spieszyli z pomocą, milczących w cierpieniu dostrzegli, a ukrywających się odnajdywali i okazywali im pomoc.

Niech Betlejemski Ogień umacnia braterstwo i współpracę dla dobra człowieka – nie tylko podczas Świąt Bożego Narodzenia, ale i całego nadchodzącego roku. Niech obudzi i pogłębi w nas wrażliwość na cudze potrzeby.

Do Ząbek Betlejemskie Światło Pokoju  przywożą Harcerze z 7 DHiGZ „Tajemnica” i przekazują je mieszkańcom miasta. W niedzielę, 11 grudnia, o godzinie 16:00 w parku miejskim. Stąd Światło Pokoju rozpocznie drogę na wigilijne stoły mieszkańców Ząbek. Zabierz do domu płomyk pokoju!

Warto wziąć ze sobą świecę, latarenkę lub coś, czym będzie można przenieść ogień.

(na podstawie materiałów ZHP)

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)