Main Menu

“Ząbki zostały ujęte w Alercie Mazowieckiego Centrum Zarządzania Kryzysowego”

Facebooktwitterlinkedin

Jakie działania podejmuje UM Ząbka aby wpłynąć na poprawę jakości powietrza w mieście? Kiedy było przeprowadzone ostatnie badanie jakości powietrza w mieście? Jak często badana jest jakość powietrza w Ząbkach? Które wartości jakości powietrza są najczęściej w Ząbkach przekraczane? W jakich okresach jakość powietrza w Ząbkach najbardziej odbiega od norm, jak duże są te przekroczenia? – te pytania zadaliśmy miejskim urzędnikom, gdy przesłaliśmy im list pani Anny dotyczący złej jakości powietrza w Ząbkach (Boje się wyjść z dziećmi na dłuższy spacer).

W odpowiedzi na wiadomość, do której załączyła Pani list Mieszkanki Ząbek dotyczący jakości powietrza na terenie Ząbek, informuję, że na jakość powietrza, którym oddychamy ma wpływ szereg czynników, w tym głównie:

– spalanie w indywidualnych piecach do ogrzewania budynków odpadów oraz opału niskiej jakości (miał węglowy, tzw. ekogroszek),

– niedrożna w godzinach komunikacyjnego szczytu sieć drogowa, w związku z czym brak płynności ruchu powoduje, że pyły ze ścierających się opon i klocków hamulcowych przedostają się do atmosfery; podobnie dzieje się z sadzą z silników diesla (w szczególności z usuniętym filtrem cząstek stałych),
– znaczący udział ruchu tranzytowego,

– na terenie miasta znajduje się jeszcze duża ilość dróg gruntowych z intensywnym ruchem samochodowym,

– duża ilość prowadzonych inwestycji budowlanych, co wiąże się z fragmentami terenu ze zdjętą warstwą humusu oraz hałdami ziemi i piachu, z których wiatr unosi mniejsze cząstki gruntu,

– przeważające wiatry zachodnie, co powoduje, że na teren Ząbek nawiewane są pyły z terenu Warszawy, w tym również pochodzących ze spalarnia przy ulicy Gwarków.

Jak pokazują dane dotyczące jakości powietrza podane dla gmin położonych na obszarze Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, w 2014 r. powietrze w Ząbkach przekraczało dopuszczalne poziomy pyłów PM2,5 i PM10 oraz dwutlenku azotu. W załączeniu przekazuję załącznik zawierający dane statystyczne do projektu planu Mobilności dla ZIT WOF, gdzie można znaleźć dane dotyczące zanieczyszczenia powietrza.
Ponadto Ząbki zostały ujęte w Alercie Mazowieckiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawie możliwości przekroczeń stanu jakości powietrza pyłów PM 10 i PM 2,5 w 2016 roku, gdzie znaleźliśmy się wśród dziesięciu miast na Mazowszu gdzie nastąpi przekroczenie poziomu PM10 i w śród 65 miast gdzie prognozowane jest przekroczenie pyłów PM2,5. Informację można znaleźć pod adresem
//www.mazowieckie.pl/pl/urzad/zarzadzanie-kryzysowe/monitoring-srodowiska/informacja-na-temat-jak/32012,ALERT-Poziom-I-dla-calego-obszaru-wojewodztwa-mazowieckiego.html.
Na terenie Miasta Ząbki nie znajduje się punkt monitorujący na bieżąco jakość powietrza. Natomiast, chociażby pod adresem
//powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/show/1000497 możemy znaleźć udostępnioną przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska aplikację działającą w systemie Android z aktualnymi danymi dotyczącymi stanu powietrza, przy czym najbliżej od Ząbek stacja monitorująca, której dane można uzyskać w tej aplikacji, znajduję się w W-wie przy ul. Kondratowicza 8.
Ze względu na dostępność informacji, które co roku są nagłaśniane z początkiem sezonu grzewczego, trudno dzisiaj mówić o braku wiedzy na temat szkodliwości spalania odpadów w indywidualnych instalacjach do ogrzewania budynków. Nieświadomość w tym przypadku nie jest wytłumaczeniem. Dlatego, pomimo iż nie jest możliwe prowadzenie kontroli prewencyjnych, to jednak Straż Miejska w Ząbkach, posiadając stosowne upoważnienia do kontroli w zakresie spalania odpadów w piecach domowych, wielokrotnie już takie kontrole przeprowadzała w przypadku pojawiających się podejrzeń co do konkretnej posesji. Jednak dużym problemem pozostaje używanie przez wiele gospodarstw domowych opału bardzo niskiej jakości, co nie stanowi wykroczenia, a powoduje istotne pogorszenia jakości powietrza.  W przypadku gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że na nieruchomości dochodzi do palenia odpadów Straż Miejska w Ząbkach, która pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-22.00 (tel. 22 5109 825) wysyła na miejsce patrol, który na miejscu sprawdzi jakiego rodzaju opał jest w danej chwili używany, bo tylko w przypadku bezspornego potwierdzenia spalania odpadów możliwe będzie ukaranie właściciela posesji.
Mając na uwadze jak istotnym problemem jest stan jakości powietrza kontaktowaliśmy się z jedną z firm zajmującą się m. in. stosowaniem nowatorskich metod z użyciem specjalistycznych dronów do monitorowania poziomu zanieczyszczenia powietrza, w tym składu dymu wydobywającego się z kominów. Jest to jednak metoda dopiero wkraczająca do użytku, kosztowna i dopiero testowana w jednym z dużo większych miast od Ząbek, a ponadto uzyskane pomiary, poza poszerzeniem wiedzy na temat stanu powietrza, nie mogą zostać użyte jako dowód pozwalający chociażby na ukaranie osoby dopuszczającej się procederu spalania odpadów.

pozdrawiam

 

Arkadiusz Łebek

Ref. Zagospodarowania Przestrzennego

     i Ochrony Środowiska

     Urząd Miasta Ząbki

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)
(Następne wiadomości) »