Main Menu

“…Fotopułapki pełnią w Mieście funkcję prewencyjną…”

Facebooktwitterlinkedin

Mieszkanka Ząbek napisała o przepełnionych miejskich koszach na śmieci (Tu list). Poniżej zamieszczamy odpowiedz UM Ząbki.

Odpowiadając na Pani e-mail z dnia 20 grudnia 2016r. informuję, że od 1 stycznia 2017r. wprowadzono nowe zasady odbioru odpadów i opróżniania koszy ulicznych. Pojemniki opróżniane są dwukrotnie w ciągu doby. W godzinach porannych wywóz śmieci obejmuje wszystkie kosze, natomiast w godzinach popołudniowych kosze ustawione w miejscach gdzie najczęściej dochodzi moich przepełnienia. Do 31 grudnia 2016r. kosze były opróżniane jeden raz, w godzinach rannych. Ponadto, kosze poróżniane są nie 6, jak dotychczas, a 7dni w tygodniu, z tym, że w niedzielę tylko raz w godzinach porannych. Dotychczas kosze ustawione w głównych ciągach komunikacyjnych, przy przystankach oraz ogródkach działkowych już w godzinach porannych, tuż po opróżnieniu, były przepełnione. Wiele osób idąc do pracy podrzuca do nich worki i siatki z odpadami komunalnymi z własnego gospodarstwa domowego. Proceder ten, być może, wynika z przyzwyczajeń niektórych  ludzi, faktu, iż osoby wynajmujące mieszkania/pokoje, nie zapewniają koszy swoim najemcom, bądź też z braku świadomości, że miasto odbiera wszystkie odpady komunalne z gospodarstwa, a związana z tym opłata jest niezależna od ich ilości. Wprowadzona zmiana mana celu ograniczenie negatywnych skutków powyższych zachowań, aloza tym idzie poprawę stanu czystości ulic oraz obszarów wokół koszy.

Fotopułapki znajdujące  się na wyposażeniu Miasta są regularnie zawieszane w miejscach szczególnie narażonych na powstawanie dzikich wysypisk, m.in. tych zgłaszanych przez Mieszkańców Miasta. Wizerunki sprawców wyrzucania odpadów w miejscach niedozwolonych, które udało się zarejestrować ostały przekazane Straży Miejskiej w celu identyfikacji i wyciągnięcia konsekwencji. Jednocześnie, pragnę zauważyć, że fotopułapki  pełnią w mieście funkcję prewencyjną, znacznie zmniejszają lub całkowicie eliminują problem  podrzucania śmieci  w danym miejscu.

Ponadto informuję, że wysokość grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego określił ustawodawca. Zgodnie z art. 145 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. –Kodeks Wykroczeń (Dz.U.1971 Nr12 poz. 114) zanieczyszczanie lub zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności zagrożone jest grzywną do 500 zł lub naganą.

Z up. Burmistrz Miasta

Małgorzata Murawska

Kierownik

Referatu Organizacyjno-Administracyjngo

Urzędu Miasta  Ząbki

Facebooktwitterlinkedin


(Następne wiadomości) »