Main Menu

Czy jest honorem dla Miasta Ząbki….?

Facebooktwitterlinkedin

Mieszkaniec Ząbek chce twardych odpowiedzi od Burmistrza Miasta. Napisał list (TU), otrzymał odpowiedz (TU) i jest rozczarowany jej treścią. Czy tym razem Burmistrz odpowie na zadane pytania?

Szanowny Panie Burmistrzu,

Dziękuję za odpowiedź. Jestem rozczarowany jej treścią, dlatego na wstępie powtórzę dwa podstawowe pytania z mego poprzedniego listu na które nie udzielił Pan odpowiedzi:
1. Jaką dokładnie kwotę straciło miasto Ząbki i jego jednostki zależne w związku z upadłością SK Banku?
2. Czy jest honorem dla miasta Ząbki, aby sponsorowany przez miasto klub sportowy uznawał firmę DOLCAN za swego “patrona honorowego”?
W Pana odpowiedzi pojawia się wątek pozwu złożonego do sądu przez miasto Ząbki wraz z innymi gminami. Czy zechciał by Pan Burmistrz wyjaśnić kogo Miasto pozywa i na jaką kwotę? Czy jest to ta sama kwota, którą Ząbki straciły w SK Banku? Czy pozew obejmuje również kwoty z tyłu “utraconych korzyści” ?
Panie Burmistrzu, w kwestii upadku SK Banku wysuwa Pan śmiałą tezę, że “upadek SK Banku mógł nie być spowodowany czynnikami ekonomicznymi lecz działaniem osób zewnętrznych związanych z sektorem finansowym”. Wydaje mi się, że z taką wiedzą powinien się Pan udać do prokuratora.
Wspomniany przez Pana “Puls Biznesu’ wyjaśnia sprawę upadku SK Banku dosyć precyzyjnie w artykule “To Dolcan zatopił SK Bank”. Zamieszczam link do tego artykułu: https://www.pb.pl/to-dolcan-zatopil-sk-bank-828604. a gdyby go już tam nie było, to znajdzie go Pan w załączeniu do mego maila (wydruk do pdf-a).
Dzięki uprzejmości pani Sekretarz Miasta miałem okazję zapoznać się z umową wiążącą SK Bank z miastem Ząbki. Ta korzystna dla miasta umowa stwarzała także dogodne warunki do jej wypowiedzenia w oparciu o liczne punkty paragrafów 10 i 11, a w szczególności par. 10 ust. 5 o następującym brzmieniu:
“W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, ….”
Nawet gdyby nie było tego zapisu w umowie, to właśnie interes publiczny nakazywał przynajmniej podjąć próbę ratowania publicznych pięniędzy.
Zamiast tego zmienia się Pan w adwokata oszukańczej piramidy finansowej i wylicza Pan domniemane kilkumilionowe straty jakie miało by ponieść miasto, choć jak Pan zauważa nie było w umowie kar za jej zerwanie. Nie sposób sobie wyobrazić, że bankrutujący bank pozywa miasto za szkody wynikłe z wykonania kilku przelewów. Nie sposób sobie wyobrazić sądu, który staje po stronie takiego banku. Bardziej prawdopodobny byłby pozew przeciwko Panu z art. 415 KC za zaniechanie działania skutkujące szkodą dla miasta Ząbki.
Wynaturzona symbioza Dolcanu i SK Banku – tak określa ten układ dziennikarz Pulsu BIznesu. Pytanie kiedy Ząbki wyjdą z tego układu? Na stadionie wiszą dwa wielkie neony “DOLCAN ARENA”. Proponuję aby jeden z nich zlicytować na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Drugi mógłby zawisnąć na budynku Dolcanu naprzeciwko Urzędu Miasta. Sądzę, że wszyscy przywiązani do “patronatu honorowego” Dolcanu byli by zadowoleni. Jeśli w tym budynku poseł Uściński ma swoje biuro poselskie, to pewnie nie będzie miał nic przeciwko temu aby jego biuro było pod takim pięknym neonem. Przecież interweniuje i monitoruje bieżący stan sprawy.
Pozostaję z poważaniem”
(Imię i nazwisko autora znane redakcji)
 
Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)