Main Menu

Czy sztandarowa inwestycja miasta to bubel budowlany?

Facebooktwitterlinkedin

Mieszkaniec Ząbek zapytał czy sztandarowa inwestycja Miasta, tunel pod torami kolejowymi,  to bubel budowlany (TU list). List przekazaliśmy do UM Ząbki. Oto odpowiedz.

„Dotyczy: Stan techniczny tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego – ul. Orla w Ząbkach

W odpowiedzi na Pani zapytanie pragnę poinformować, że stan techniczny tunelu monitorowany jest na bieżąco. Tunel przechodzi coroczne obowiązkowe przeglądy przeprowadzane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. Stan techniczny konstrukcji tunelu jest dobry.

Pojawiające się przecieki wody w konstrukcji tunelu są czymś normalnym w początkowym okresie eksploatacji konstrukcji budowlanych tego typu, które posadowione są poniżej poziomu wód gruntowych.

Obecnie opracowywane jest rozwiązanie techniczne mające na celu przechwycenie  przesiąków wody i odprowadzenie ich do zbiornika retencyjnego tunelu.

Z up. Burmistrza Miasta Ząbki

Artur Murawski

Z-ca Burmistrza”

Facebooktwitterlinkedin


(Następne wiadomości) »