Main Menu

“Potwierdzono, że nowy rozkład jazdy umożliwia realizację ww. kursów linii „Ząbki-2” bez opóźnień “

Facebooktwitterlinkedin

List pana Kamila ,w którym mieszkaniec pisze o tym, że Z2 nie kursuje zgodnie z rozkładem jazdy ( Jeszcze lepsza komunikacja miejska w Ząbkach? ) wysłaliśmy do UM Ząbki. Oto odpowiedz.

Odpowiedz  na email dotyczący opóźnień linii Ząbki-2 zgłaszanych przez Pana Kamila

W związku z przekazaniem przez Panią zgłoszenia Pana Kamila dotyczącego notorycznego spóźniania się kursów linii „Ząbki-2” przekazujemy poniższe wyjaśnienia.

Pan Kamil nie sprecyzował jakiego przystanku dotyczy problem, do opisu najlepiej pasuje przystanek Maczka 02 na ul. Powstańców, na którym kurs autobusu  „Ząbki-2” powinien rozkładowo  odjeżdżać wg. nowego rozkładu obowiązującego od 16.01 o5:50,rozkładu obowiązującego od 19.X.2016 do 13.01.2017 r. o 5:51 (nie jak pisał Pan Kamil 5:48 co ma znaczenie dla oceny rzeczywistego opóźnienia kursu) – były to kursy odjeżdżające z CH Marki odpowiednio 5:32 i wg październikowego rozkładu 5:33.

W związku ze zgłoszeniem nieprawidłowego kursowania na podstawie danych GPS o położeniu autobusów dokonano weryfikacji kursowania tych kursów okresie od 9-13.01 (poprzedni rozkład) oraz 16-24.01 (nowy rozkład). Stwierdzono:

  • W okresie 9-13 stycznia potwierdzono nieprawidłowości zgłoszone przez Pana Kamila. W tym okresie kurs 5:33 z „CH M1” 4 razy 0djechał z przstanku Maczka 02 z opóźnieniem  4 minuty  (5:55) i w jednym przypadku – 10.01 z opóźnieniem 7 minut. Stwierdzono, że w dwóch przypadkach na opóźnienie to wiązało się ze zbyt późnym odjazdem z pętli  1-2 minuty opóźnienia. W jednym przypadku było to podstawienie autobusu przed pierwszym kursem już po godzinie odjazdu – aż 7minut opóźnienia. Pozostałe opóźnienie powstał ona trasie autobusu pomiędzy przystankami Wolności 03, a Maczka 02 i wynikało z wymiany pasaże równa przystankach i w jednym przypadku z utrudnieniami na ul. Piłsudskiego. W związku z opóźnieniami związanymi  korkami na ul. Żołnierskiej przy dojeździe do ul. Strażackiej w Rembertowie przedmiotowe kursy linii „Ząbki-2” przyjechały na przystanek Rembertów Ratusz 02 z opóźnieniem od 7 do 9 minut co oznacza utratę możliwości przesiadki na SKM 6:07, pasażerowie mogli skorzystać z pociągu Kolei Mazowieckich 6:14.
  • W okresie po wprowadzeniu nowego rozkładu (od 16.01) znaczące tj. 5 minutowe opóźnienie odjazdu z przystanku Maczka 02 zaobserwowano tylko w poniedziałek 16.01 i wynikało ze zbyt późnego podstawienia autobusu na pętlę przed pierwszym kursem. Kurs ten dojechał na przystanek Rembertów Ratusz 01 również z 5 minutowych opóźnieniem. W dniach 17-24 stycznia odjazd z przystanku Maczka 02 mieściło się w granicach tolerancji i wynosiło 1-2 minuty. W dniach 17-18.01 autobus „Ząbki-2” (kurs 5:32 z CH M1) dowoził pasażerów na przystanek Rembertów Ratusz 01 z opóźnieniem 2 i 1 minuty. W dniach 19 – 23.01 do Rembertowa dotarł na rozkładową godzinę odjazdu 6:00, a w dniu 24.01 z 3minutowym opóźnienia.

Przeprowadzona analiza kursowania potwierdziła problemy z punktualnością zgłaszane przez Pana Kamila w okresie gdy obowiązywał poprzedni rozkład jazdy oraz w dniu 16:01. Informacja o stwierdzonych nieprawidłowościach została przekazana przewoźnikowi w celu poprawy jakości i punktualności świadczenia usług. W przypadku gdy opóźnienie wynikało ze zbyt późnego odjazdu z pętli zostaną przewoźnikowi naliczone kary przewidziane w umowie. Za powstałe utrudnienia w podróży przepraszamy.  

Jednocześnie potwierdzono, że nowy rozkład jazdy umożliwia realizację ww. kursu linii „Ząbki-2”  bez opóźnień co z kolei umożliwi przesiadkę na pociągi SKM 6:07 z PKP Rembertów.

Prosimy o przekazanie powyższej odpowiedzi i wyjaśnień Panu Kamilowi do którego nie mamy kontaktu. Jednocześnie informujemy, że zgłaszanie zaobserwowanych nieprawidłowości w kursowaniu linii ząbkowskich bezpośrednio do Urzędu Miasta Ząbki  umożliwi szybsze rozpoznanie przyczyn problemu i przyspieszy interwencję z naszej strony w ramach realizowanego nadzoru nad przewoźnikiem.

Z up. Burmistrza Miasta Ząbki

Artur Murawski

Z-ca Burmistrza

(foto:UM Ząbki)

Facebooktwitterlinkedin