Main Menu

“…upadek SK Banku mógł nie być spowodowany czynnikami ekonomicznymi…”

Facebooktwitterlinkedin

Opowiedz Burmistrza Ząbek na pytania Mieszkańca. (TU list z pytaniami)

Szanowny Panie. 

Przepraszam za zwłokę, i dziękuje za przypomnienie o nadesłanym wcześniej e-mailu. Od czasu artykułu na który się Pan powołuje niestety niewiele się zmieniło, co jest przyczyną długotrwałych procedur sądowych i bezwładności wymiaru sprawiedliwości. 
Po wyborze kancelarii prawnej, która będzie nas reprezentowała (ta sama kancelaria reprezentuje również pozostałe gminy) i złożeniu stosownego pozwu do sądu w październiku ubiegłego roku, czekamy na wyznaczenie terminu pierwszej rozprawy. Złożenie było poprzedzone wyczerpaniem drogi administracyjnej (wezwań do zapłaty BFG), co było warunkiem koniecznym do prawidłowego złożenia pozwu. W miedzy czasie (październik 2016) uległy zmianie przepisy regulujące kwestię gwarancji bankowych – to akurat większego wpływu na naszą sytuację nie ma, aczkolwiek pozew został złożony przed wejściem nowych przepisów w życie.
Jednocześnie, jako oddzielny tryb postępowania, zgłosiliśmy swoje wierzytelności syndykowi który prowadzi postępowanie upadłościowe SK Banku. Prawdopodobnie postępowanie upadłościowe potrwa jeszcze wiele miesięcy, ale na pewno znajdziemy się na liście wierzycieli.
Nie śledzimy działań Rządu w tej sprawie, aczkolwiek apelowaliśmy i składaliśmy wniosek do Ministerstwa Sprawiedliwości o objęcie nadzorem toczącej się sprawy upadłościowej SK Banku. Wiem, że zarówno nasi Posłowie jak również Minister Sprawiedliwości interweniują i monitorują bieżący stan sprawy. 
Wiele na ten temat można wyczytać w prasie ogólnokrajowej. Z tego co wyczytałem sprawa jest bardzo rozwojowa i poruszanych jest tam wiele wątków, które pokazują, że upadek SK Banku mógł nie być spowodowany czynnikami ekonomicznymi a raczej świadomym działaniem osób zewnętrznych związanych z sektorem finansowym (tu odsyłam do artykułów również w Pulsie Biznesu).
Odnośnie jednostronnego zerwania umowy przez Miasto i przysługującego z tego tytułu prawa dochodzenia odszkodowania na podstawie kodeksu cywilnego, dalej twierdzę, że kwoty mogłyby być liczone w milionach. Należy zaznaczyć, że nasze umowy były zawarte na czas określony, co całkowicie zmienia postać rzeczy. W przypadku umów związanych terminem, nawet firmy telekomunikacyjne mają wpisane kary umowne za wcześniejsze jej zerwanie. Umowy na czas nieokreślony mogą być rozwiązane w każdej chwili lub w przewidzianym trybie. Pomimo, iż nasza umowa nie miała wpisanych takich kar umownych to zgodnie z kc bankowi przysługiwało ich dochodzenie.
Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Miasto Ząbki w tamtym czasie na rachunkach w SK Banku miało zdeponowane ponad 25 mln złotych (nasza spółka PGK miała zdeponowaną podobną wartość) a umowa była wieloletnia to trudno mi jest deklaratywnie stwierdzić jaka była by wysokość “utraconych korzyści” przez bank, ale mogę domniemać że mogłaby wynieść nawet kilka milionów złotych. 
Niestety upadek banku pociągną za sobą lawinę innych problemów dla różnych firm, większych i mniejszych oraz dla wielu osób fizycznych. Dotychczasowy sponsor lokalnej pierwszoligowej drużyny piłki nożnej również stracił płynność (wstrzymanie kredytowania itp.), co przełożyło się na brak dalszego finansowania piłkarzy. Szkoda, bo w zamian za nazwę drużyny finansowano wszystkie koszty bieżące, które szacuję, że mogły wynosić około 6 mln złotych rocznie.
W związku z tym drużyna wypadła z rozgrywek i musiała w nowym składzie zostać stworzona od nowa i powinna zacząć rozgrywki od najniższej ósmej ligi (klasa B) – https://pl.wikipedia.org/wiki/System_ligowy_pi%C5%82ki_no%C5%BCnej_w_Polsce
W pewnym sensie dostaliśmy szansę na rozpoczęcie rozgrywek o cztery ligi wyżej (IV liga), co stanowiło wyjątek, uzasadniony dotychczasowymi sukcesami sportowymi i wieloletnią historią rozgrywek “Dolcanu” w pierwszej lidze. Jedynym warunkiem wskazującym na kontynuację tradycji historycznych było zachowanie nazwy bo organizacyjnie jest to zupełnie nowy twór. Klub sportowy ma prawo od nowej rundy zmienić nazwę i jeżeli znajdzie się nowy sponsor strategiczny na pewno to zrobi. 
Pozdrawiam serdecznie,
Robert Perkowski.”
Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)